دوشنبه, 19 آذر 1397 جستجو:           |    

عنوان : مصوبات شورای اسلامی شهر شهریار دوره پنجم ( سال 1396)
توضيحات :             


مصوبات شورای اسلامی شهر شهریار (دوره پنجم سال اول )

 اول شهریور  1396  تا  اول شهریور 1397

تعداد جلسات    83                        جمع کل دستور جلسات       810

 482    مصوبه

 280     سایر  شامل :    مخالفت 140 مورد ، عودت به شهرداری  70 مورد  ،خارج از دستور جلسه 9  مورد ، قرائت در جلسه   7  مورد ، موکول به جلسه بعد  49 مورد ،  اعلام وصول  2  مورد ، بررسی وضعیت پروژه ها  3 

  48     عودت به کمیسیونهای شورای شهر و ارائه گزارش کمیسیونها

از ابتدا فعالیت تا این جلسه  : 8 جلسه فوق العاده و 75 جلسه رسمی برگزار شده

آمار لایحه های دو فوریتی تا این جلسه   :   48   مورد

مصوبات مخالفت شده از سوی فرمانداری از جلسه 1 تا جلسه   62            0  مورد

ارسال پرونده به هیئت حل اختلاف استان تهران ازجلسه 1 تا جلسه  62     1  مورد  
بازگشت               چاپ چاپ

پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر شهریار

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8