چهارشنبه, 29 اسفند 1397 جستجو:           |    

عنوان : دستور جلسات شورای اسلامی شهر شهریار
توضيحات :             

  ( دستور جلسات سال اول شورای اسلامی شهر شهریار دوره پنجم )

شماره 1        چهارشنبه   1/6/1396    (فوق العاده )    

انتخاب شهردار و یا سرپرست شهرداری شهریار

تعیین روز و زمان جلسات 

شماره 2        سه شنبه        7/6/1396

تعیین کمیسیون های داخلی شورا و تعیین اعضای آن  

تعیین نمایندگان شورا در کمیسیون ها و سازمان های شهرداری 

لایحه شماره 16210- 26/4/96 درخصوص تمدید قرارداد ساختمان شهردار        

لایحه شماره 21042 – 22/5/96 درخصوص نورپردازی معابر امیریه ، کهنز و وائین

لایحه شماره 21360- 23/5/96 درخصوص تجلیل از آزادگان    

لایحه شماره 21384- 23/5/96 درخصوص تأمین هزینه های برگزاری روز خبرنگار توسط فرمانداری

لایحه شماره 15941- 25/4/96 درخصوص صورتجلسه شورای نامگذاری    

لایحه شماره 15943- 25/4/96 درخصوص صورتجلسه شورای نامگذاری

لایحه شماره 19472- 14/5/96 درخصوص تقدیر از اعضاء جلسه شورای هماهنگی شهرداران و بخشدار مرکزی

لایحه شماره 20568- 17/5/96 درخصوص درخواست آقای احسان یزدی از پرسنل بازنشسته شهرداری

لایحه شماره 20511- 18/5/96 درخصوص مساعدت مالی به دفتر امام جمعه شهریار جهت خرید پروژکتور

لایحه شماره 21393- 23/5/96 درخصوص حق القدم امام جماعت منطقه یک    

لایحه شماره 20531- 18/5/96 درخصوص مساعدت مالی به آقای ولی اله شعبانی    

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره 3       یکشنبه          12 /6 /1396

لایحه شماره 20517- 18/5/96 درخصوص واگذاری جهت احداث مدارس        

لایحه شماره 22914- 31/5/96 درخصوص پلاک ثبتی 2967/47 ملکی آقای رمضان محمدی    

لایحه شماره 15491- 21/4/96 درخصوص  پلاک ثبتی 7284/50 (موقوفه سید حبیب اله رهنما)        

لایحه شماره 19054 – 10/5/96 درخصوص تجلیل از خبرنگاران

لایحه شماره 20690- 19/5/96 درخصوص پلاک ثبتی 1649/47 ملکی آقای احمد مهدوی        

لایحه شماره 18972- 10/5/96 درخصوص پلاک قولنامه ای 1101 خانم پروانه بیات

لایحه شماره 20563- 18/5/96 درخصوص پلاک ثبتی 1372/62 ملکی آقای حسن بشیری    

لایحه شماره 20006- 16/5/96 درخصوص درخواست مجوز بازسازی و مرمت امامزاده هادی (ع) کرشته

لایحه شماره 20021- 16/5/96 درخصوص درخواست مجوز طراحی مهدیه شهرک شاهد

لایحه شماره 20509- 18/5/96 درخصوص مراسم تحلیف ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

لایحه شماره 2003- 16/5/96 درخصوص تمدید قرارداد و تعیین تکلیف مطالبات سازمان پسماند شهرداری های ملارد – صفادشت

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره 4       سه شنبه        14/6 /1396

لایحه شماره 21311- 23/5/96 درخصوص ملک خانم خدیجه تقی پور مادر گرانقدر شهید معظم احمد نقدی        

لایحه شماره 18389- 8/5/96 درخصوص پلاک ثبتی 7368/48 ملکی آقایان مهدی و حبیب اله صالحی     

لایحه شماره 16765- 28/4/96 درخصوص  اعمال ماده 110        

لایحه شماره 20865 – 21/5/96 درخصوص تمدید اعتبار مصوبه شماره 2945 مورخ 16/9/95

لایحه شماره 22249- 28/5/96 درخصوص پلاک ثبتی 10825/50 ملکی خانم مریم دهقان        

لایحه شماره 22250- 28/5/96 درخصوص پلاک ثبتی 10824/50 ملکی خانم هانیه درخشان

لایحه شماره 22247- 28/5/96 درخصوص پلاک ثبتی 10823/50 ملکی خانم شکوه پرویزخانی

لایحه شماره 22245- 28/5/96 درخصوص  پلاک ثبتی 10901/50 ملکی خانم هانیه درخشان

لایحه شماره 2730- 2/2/96 درخصوص توافق نامه املاک دکتر امینی

لایحه شماره 21390- 23/5/96 درخصوص پلاک قولنامه ای 1465 خانم فهیمه رجبی

لایحه شماره 18376- 8/5/96 درخصوص صدور مجوز دیوارکشی و بنا پلاک ثبتی 950/46

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره 5       یکشنبه       19/6 /1396

 لایحه شماره 20882- 21/5/96 درخصوص استفاده کارکنان شهرداری و سازمانهای وابسته از تخفیف به میزان حق السهم شهرداری    

لایحه دوفوریتی شماره 22527- 29/5/96 درخصوص اهداء کمک به پروژه بیمارستان در گردهمایی بزرگ خیرین

لایحه شماره 24213- 8/6/96 درخصوص  تقسیط عوارض جواز ساخت آقای زین العابدین سلطانیار        

لایحه شماره 20459 – 17/5/96 درخصوص مساعدت مالی به خانم فاطمه سلیمانیان

لایحه شماره 24149- 8/6/96 درخصوص پلاک ثبتی 4575/47 ملکی آقای نوروزعلی زلفی        

لایحه شماره 24004- 7/6/96 درخصوص پلاک ثبتی 1621/47 ملکی خانم اعظم السادات یوسفی طبائی   

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

   شماره 6       سه شنبه       21 /6 /1396

انتخاب شهردار شهریار

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره 7          یکشنبه        26/6 /1396

لایحه شماره 20882- 21/5/96 درخصوص استفاده کارکنان شهرداری و سازمانهای وابسته از تخفیف به میزان حق السهم شهرداری         

لایحه دوفوریتی شماره 22527- 29/5/96 درخصوص اهداء کمک به پروژه بیمارستان در گردهمایی بزرگ خیرین

لایحه شماره 24213- 8/6/96 درخصوص  تقسیط عوارض جواز ساخت آقای زین العابدین سلطانیار        

لایحه شماره 20459 – 17/5/96 درخصوص مساعدت مالی به خانم فاطمه سلیمانیان

لایحه شماره 24149- 8/6/96 درخصوص پلاک ثبتی 4575/47 ملکی آقای نوروزعلی زلفی        

لایحه شماره 24004- 7/6/96 درخصوص پلاک ثبتی 1621/47 ملکی خانم اعظم السادات یوسفی طبائی

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره 8       سه شنبه        28/6 /1396

لایحه شماره 24683- 12/6/96 درخصوص واگذاری مدرسه شهرک مریم به آموزش و پرورش شهرستان        

لایحه شماره 21660- 25/5/96 درخصوص اختصاص ضلع شرقی پارک 22 بهمن به عنوان مقر یدکی طرح پدافند غیرعامل        

لایحه شماره 25183- 14/6/96 درخصوص  درخواست اختصاص تراکم مازاد به زمینهای تعاونی شبکه بهداشت حصار زیرک        

لایحه شماره 22793 – 31/5/96 درخصوصمساعدت مالی به آقای حسن جانجانی از پرسنل شهرداری

لایحه شماره 22772- 31/5/96 درخصوص مساعدت مالی به آقای حسین رضا یادگاری        

لایحه شماره 22838- 31/5/96 درخصوص مساعدت مالی به خانم فاطمه کاظمی

لایحه شماره 24215- 8/6/96 درخصوص مساعدت به آقای بخشعلی ابراهیمی    

لایحه شماره 24275- 9/6/96 درخصوص مساعدت مالی به آقای مصطفی معینی پور

لایحه شماره 25543- 16/6/96 درخصوص مساعدت مالی به مسجد جامع شهریار

لایحه شماره 23859- 7/6/96 درخصوص مساعدت مالی به خانم زبیده خرسندی

لایحه شماره 24244- 9/6/96 درخصوص تخصیص مبلغ به واحد ایثارگران جهت تأمین هدایای مورد نیاز در امر بازدید از خانواده های معظم شهدا

لایحه شماره 22654- 30/5/96 درخصوص پلاک ثبتی 1537/46 ملکی آقای رسول اعتمادی و شرکا

لایحه شماره 25988- 20/6/96 درخصوص پلاک ثبتی 22383/49 ملکی آقای محمدرضا صادقی

لایحه شماره 22546- 30/5/96 درخصوص پلاک ثبتی 15025/49 ملکی آقای احمد عبدی

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره 9      سه شنبه         11/7/1396

لایحه شماره 26747 - 25 / 6 /96 درخصوص خرید یک دستگاه جاروب خیابانی مکانیزه

لایحه شماره 15490- 21/4/96 درخصوص مساعدت مالی به خانم زیبا اسماعیل زاده

لایحه شماره 15519 – 21/4/96 درخصوص پرداخت هزینه جمع آوری سگهای ولگرد

لایحه شماره 22250- 28/5/96 درخصوص پلاک ثبتی 10824/50 ملکی خانم هانیه درخشان

لایحه شماره 22247- 28/5/96 درخصوص پلاک ثبتی 10823/50 ملکی خانم شکوه پرویزخانی

لایحه شماره 22245- 28/5/96 درخصوص پلاک ثبتی 10901/50 ملکی خانم هانیه درخشان

لایحه شماره 21390- 23/5/96 درخصوص پلاک قولنامه ای 1465 متصرفی خانم فهیمه رجبی

لایحه شماره 22261- 28/5/96 درخصوص پلاک ثبتی 45177/47 ملکی آقای سیف اله صادقی

لایحه شماره 22265- 28/5/96 درخصوص پلاک ثبتی 45176/47 ملکی آقای سیف اله صادقی

لایحه شماره 21430- 23/5/96 درخصوص صدور مجوز بر اساس ماده واحده در پلاک قولنامه ای 5473 ملکی آقای آبس بهزادی لویی

لایحه شماره 25706 - 19 / 6 /96 درخصوص تمدید اجاره سالیانه ساختمان مورد استفاده دفتر نماینده مردم شهرستانهای شهریار ، ملارد و قدس

لایحه شماره 12932- 4/4/96 درخصوص توافق نامه شماره 9858 مورخ 16/3/96 با امور آبفای شهریار

لایحه شماره 12887- 4/4/96 درخصوص توافق نامه شماره 9862 مورخ 16/3/96 با امور آبفای شهریار

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره  10     یک شنبه    16/7/1396

لایحه شماره 7433-31/2/96 درخصوص عقد قرارداد با کامران غمخوار

لایحه شماره 25876-20/6/96 درخصوص ارسال نظریه کارشناسی املاک در قبال طلب شهرداری

لایحه شماره 26931-26/6/96 درخصوص بررسی مجدد بند 3 مصوبه جلسه 317 طلب ملک سید حسین موسوی       

لایحه شماره 22545-30/5/96 درخصوص واگذاری زمین جهت احداث ساختمان پلیس فتا شهریار

لایحه شماره 3582-9/2/96 درخصوص ارسال قرارداد همکاری با آقای حمید قریبی   

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره  11    یک شنبه   16/7/1396      (فوق العاده )    

برنامه ریزی در زمینه کار و تولید و اشتغال و بهره گیری از ظرفیت شورای اسلامی در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره  12     سه شنبه  18/7/1396

لایحه شماره 28027 – 2/7/96 درخصوص مساعدت مالی جهت برگزاری دومین سالگرد شهید مدافع حرم صدرزاده

لایحه شماره 25713 – 19/6/96 درخصوص تمدید قرارداد دو نفر پزشک عمومی برای ارائه خدمات پزشکی به پرسنل شهرداری

لایحه شماره 20862 – 21/5/96 درخصوص مساعدت به پایگاه اورژانس رزکان

لایحه شماره 21395 – 23/5/96 درخصوص اجرای پروژه های شهرداری

لایحه شماره 22342 – 29/5/96 درخصوص اجرایی کردن امور مناطق و نواحی

لایحه شماره 25079 – 13/6/96 درخصوص تهیه برگه آرم دار شهرداری و افزایش اعتبار ردیف چاپ

لایحه شماره 26184 – 21/6/96 درخصوص مساعدت مالی به آقای ابوالقاسم بزرگی

لایحه شماره 24164 – 8/6/96 درخصوص پرداخت سنوات بازنشستگی پرسنل شهرداری

لایحه شماره 27694 – 30/6/96 درخصوص افزایش اعتبار ماده 16 و ردیف 40168 در بودجه مصوب سال جاری

لایحه شماره 13527 – 11/4/96 درخصوص ارسال پرونده و مستندات پلاک ثبتی 836

لایحه شماره 21691 – 25/5/96 درخصوص مساعدت مالی  به هیئت کاراته شهرستان شهریار

لایحه شماره 12158 – 30/3/96 درخصوص صورتجلسه محبوسه بخشی از پلاک ثبتی به شماره 307/49

لایحه شماره 16551 – 27/4/96 درخصوص استفاده دو منظوره از سالنهای فرهنگسراها

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره  13     سه شنبه      25/7/1396  ( به جلسه بعدی موکول شد )

لایحه شماره 11890-29/3/96 درخصوص اراضی بالابان

لایحه شماره 21641-24/5/96 درخصوص حذف معبر حد فاصل خیابان اصلی و خیابان 24 متری بهشت رضوان

لایحه شماره 28402-4/7/96 درخصوص تملک پلاک های ثبتی 348 ، 347 و 346/60 جهت احداث فضای سبز در شهرک دینارآباد        

لایحه شماره 28415-4/7/96 درخصوص افزایش کمک هزینه به امر ازدواج فرزندان پرسنل شهرداری شهریار

لایحه شماره 30812 درخصوص پلاک ثبتی303/46 ملکی محمد رضا صدیقی

لایحه شماره 24216-8/6/96 درخصوص مقرری ماهیانه دفتر امام جمعه محترم در سال 96

لایحه شماره 20851-21/5/96 درخصوص تامین هزینه های مربوط به همایش تدبیر دولت ، امید ملت در آینه عملکرد شورای اسلامی و شهرداریهای شهرستان شهریار

انتخاب جناب آقای رضایت بعنوان دبیر کمیسیون های شورای اسلامی شهر شهریار

لایحه شماره 29602-15/7/96 درخصوص اهدای پاداش به مناسبت 7 مهر سالروز می ایمنی و آتش نشانی

لایحه شماره 26931-26/6/96 درخصوص بررسی مجدد بند 3 مصوبه جلسه 317 ملکی سید حسین موسوی

رسيدگي به غيبت ، تاخير و تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره  14    یک شنبه      30/7/1396

لایحه شماره 11890-29/3/96 درخصوص اراضی بالابان

لایحه شماره 21641-24/5/96 درخصوص حذف معبر حد فاصل خیابان اصلی و خیابان 24 متری بهشت رضوان

لایحه شماره 28402-4/7/96 درخصوص تملک پلاک های ثبتی 348 ، 347 و 346/60 جهت احداث فضای سبز در شهرک دینارآباد        

لایحه شماره 28415-4/7/96 درخصوص افزایش کمک هزینه به امر ازدواج فرزندان پرسنل شهرداری شهریار

لایحه شماره 24216-8/6/96 درخصوص مقرری ماهیانه دفتر امام جمعه محترم در سال 96

لایحه شماره 20851-21/5/96 درخصوص تامین هزینه های مربوط به همایش تدبیر دولت ، امید ملت در آینه عملکرد شورای اسلامی و شهرداریهای شهرستان شهریار

انتخاب جناب آقای رضایت بعنوان دبیر کمیسیون های شورای اسلامی شهر شهریار

لایحه شماره 29602-15/7/96 درخصوص اهدای پاداش به مناسبت 7 مهر سالروز ایمنی و آتش نشانی

لایحه دو فوریتی شماره 31082-24/7/96 درخصوص اصلاح لایحه شماره 22968 اتمام قرارداد کاری شرکت ایلام کوه

لایحه شماره 31165-24/7/96 درخصوص نرخ کرایه تاکسی سال 1396

رسيدگي به غيبت ، تاخير و تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره  15     سه شنبه        2/8/1396

لایحه شماره 26931-26/6/96 درخصوص بررسی مجدد بند 3 مصوبه جلسه 317 ملکی سید حسین موسوی

لایحه شماره 30812 درخصوص پلاک ثبتی303/46 ملکی محمد رضا صدیقی

لایحه شماره 11890-29/3/96 درخصوص اراضی بالابان

لایحه شماره 28402-4/7/96 درخصوص تملک پلاک های ثبتی 348 ، 347 و 346/60 جهت احداث فضای سبز در شهرک دینارآباد

لایحه شماره 31411-25/7/96 درخصوص پرداخت 20 درصد مبلغ پیمان خرید نردبان 56 متری آتش نشانی

شماره  16    سه شنبه         9/8/1396

لایحه شماره 29761-16/7/96 درخصوص کمک به اعزام کاروان راهیان نور دانش آموزی شهرستان شهریار

لایحه شماره 24207-8/6/96 درخصوص مساعدت مالی به خانم ماه تابان خرموجی

لایحه شماره 24414-11/6/96 درخصوص مساعدت مالی به خانه قرآن  صالحین

لایحه شماره 22779-31/5/96 درخصوص مساعدت مالی به آقای نقد علی شعبانی 

لایحه شماره 22544-30/5/96 درخصوص مساعدت مالی جهت احداث مسجد صاحب الزمان (عج ) اسکمان

لایحه شماره 24212-8/6/96 درخصوص مساعدت مالی به آقای قارداشعلی لطفی

لایحه شماره 27705-30/6/96 درخصوص مساعدت مالی به آقای اسماعیل خانزاده از پرسنل شهرداری

لایحه شماره 31165-24/7/96 درخصوص اعتراض به نرخ تاکسی سال 96

لایحه شماره 21655-25/5/96 درخصوص اشتغال بکار فرزند آقای رهبر حسنی از پرسنل شهرداری

رسيدگي به غيبت ، تاخير و تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

    شماره  17     سه شنبه      16/8/1396

لایحه شماره    5285-18/2/96 درخصوص دستور العمل نحوه هزینه کرد مادتین 16 و 17 بودجه شهرداری

لایحه شماره 27756-30/6/96 درخصوص اعمال ماده 9 قانون خرید و تملک  اراضی پروژه میدان میوه و تره بار

لایحه شماره 28687-6/7/96 درخصوص واگذاری زمین آموزشی به حوزه علمیه خواهران و اصلاح بند 3 مصوبه شماره 1612       

لایحه شماره 32005-30/7/96 درخصوص واگذاری سوله های صالحین به سپاه پاسداران    

لایحه شماره 8626-7/3/96 درخصوص فروش حق السهم شهرداری در پروژه مجتمع تجاری تفریحی 4 جهت تامین آسفالت سال 96

لایحه شماره 27711-30/6/96 درخصوص فروش زمین جهت ساخت مجموعه ورزشی

لایحه شماره 24149-24/7/96 درخصوص پلاک ثبتی4575/47 ملکی آقای زلفی

لایحه شماره 19964-16/5/96درخصوص تامین خسارت ملک خانم محبی کیا

لایحه شماره 30812 درخصوص پلاک ثبتی303/46 ملکی محمد رضا صدیقی

لایحه شماره 12158-30/3/96 درخصوص صورتجلسه محبوسه بخشی از پلاک ثبتی 307/49

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

    شماره  18    سه شنبه         21/8/1396

لایحه شماره 34152-13/8/96 درخصوص درخواست مجوز تکمیلی دیوار ساحلی 

لایحه شماره 32025-30/7/96 درخصوص مساعدت مالی به آقای خداوردی حسن زاده از پرسنل شهرداری        

لایحه شماره 30817-22/7/96 درخصوص افزایش حق الجلسه کمیسیون تحویل موقت و قطعی پروژه ها

لایحه شماره 33764-9/8/96 درخصوص درخواست مجوز احداث فضای اداری اداره اطلاعات غرب استان تهران

لایحه شماره 26376-22/6/96 درخصوص خرید باکس زباله

لایحه شماره 26160-21/6/96 درخصوص تملک پلاک ثبتی 525 و 524/50 ملکی رجبعلی نژاد

لایحه شماره 32671-3/8/96 درخصوص پلاک ثبتی 2730/47 ملکی آقای مجید محمد حسینی

رسيدگي به غيبت ، تاخير و تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره  19    سه شنبه         23/8/1396

لایحه شماره 27156-27/6/96 درخصوص مرکز فروش گل و گیاهان تزئینی و آپارتمانی

لایحه شماره 32797-4/8/96 درخصوص پلاک ثبتی 4816/50 ملکی سید مصطفی شکرایی و شریک

لایحه شماره 34823-16/8/96 درخصوص بررسی مجدد پلاک ثبتی4122/46 ملکی سید حسین موسوی

رسيدگي به غيبت ، تاخير و تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره  20    پنج شنبه   25/8/1396        (فوق العاده )    

انتخاب سرپرست شهرداری شهریار

رسيدگي به غيبت ، تاخير و تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره  21      سه شنبه         30/8/1396

لایحه شماره 35692-23/8/96 درخصوص پلاک ثبتی 13640/48 

لایحه شماره 12887-4/4/96 درخصوص ارسال توافق نامه فیمابین شهرداری شهریار با امور آبفای شهریار

لایحه شماره 33709-9/8/96 درخصوص پرداخت هزینه های املاک واقع در مسیر شبکه فاضلاب امیریه       

لایحه شماره 32789-4/8/96 درخصوص معوض بدهی پلاک ثبتی3863/47 ملکی آقای علی بیابانی

لایحه شماره 21305-25/7/96 درخصوص نصب تجهیزات جهت انتقال تصاویر مرکز مانیتورینگ به مرکز فرماندهی انتظامی غرب استان

لایحه شماره 31476-26/7/96 درخصوص پلاک ثبتی 22352/47    

لایحه شماره 30411-19/7/96 درخصوص پلاک ثبتی 974/47 ( اراضی وزارت دفاع)

لایحه شماره 20462-18/5/96 درخصوص معافیت عوارض ساخت طرحهای گلخانه ای

لایحه شماره 27711-30/6/96 درخصوص فروش زمین جهت ساخت مجموعه ورزشی

لایحه شماره 26928-26/6/96 درخصوص تعاونی گمرک به شماره پلاک ثبتی354/47 جهت قرائت در جلسه

لایحه شماره 35965-24/8/96 درخصوص  پلاک ثبتی 22946/1 و 22957/1

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره  22     یک شنبه         5/9/1396

لایحه شماره 30732-22/7/96 درخصوص اختصاص یک سانس استخر مروارید برای اعضاء محترم شورا و معاونین و مدیران

لایحه شماره 33863-10/8/96 درخصوص واگذاری یک قطعه زمین به هیات امنا مذهبی عاشقان اهل بیت ع

لایحه شماره 207/م/842-1/7/96 درخصوص تامین هزینه طرح جمع آوری و ساماندهی متکدیان       

لایحه شماره 31680-27/7/96 درخصوص همکاری با هیات امنا مسجد حضرت ولی عصر عج جهت پارک خودرو    

لایحه شماره 35500-22/8/96 درخصوص مساعدت به جانبازان و ایثارگران تحت درمان بیمارستان روانپزشکی

لایحه شماره 35414-22/8/96 درخصوص مساعدت مالی به تیم ملی کیک بوکسینگ فدراسیون ورزشی کارگری

لایحه شماره 31766-27/7/96 درخصوص برنامه مسابقات ورزشی تربیت بدنی شهرداری شهریار در سال96

لایحه شماره 32591-3/8/96 درخصوص مساعدت مالی به هیات مذهبی حسینیه حضرت امام حسین ع امیریه

لایحه شماره 32594-3/8/96 درخصوص واگذاری زمین جهت احداث مسجد در شهرک شاهد

لایحه شماره 35561-22/8/96 درخصوص مساعدت مالی به منصور اسدزاده

لایحه شماره 32593-3/8/96 درخصوص پرداخت هزینه 3 عدد تابلو خوش آمد گویی به مسافران ورودی شهریار

لایحه شماره 34165-13/8/96 درخصوص مساعدت مالی به هیات امنا مسجد حضرت معصومه س امیریه

لایحه شماره 35055-20/8/96 درخصوص اجاره خودرو جهت پلیس راهور شهریار

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره  23     سه شنبه         7/9/1396

لایحه شماره 27711-30/6/96 درخصوص فروش زمین جهت ساخت مجموعه ورزشی 

لایحه شماره 32205-10/8/96 درخصوص پلاکهای ثبتی 9126-9599/48

لایحه شماره 30652-22/7/96 درخصوص مکاتبه درخصوص پلاک ثبتی 1150/47 ملکی خانم بهناز رفیعی سرشکی        

لایحه شماره 35048-20/8/96در خصوص پلاک ثبتی 2346/47 ملکی آقای ناصر نجفی 

لایحه شماره 35630-22/8/96 درخصوص پلاک ثبتی 10825/50ملکی خانم مریم دهقان   

لایحه شماره 35631-22/8/96 درخصوص پلاک ثبتی 10901/50 ملکی خانم هانیه درخشان

لایحه شماره 35675-23/8/96 درخصوص پلاک ثبتی 2684/49 ملکی طاهر تاجیک

لایحه شماره 27156-27/6/96 در خصوص مرکز فروش گل و گیاهان تزئینی و آپارتمانی

لایحه شماره 35763-23/8/96 درخصوص تعیین حسابرس و معرفی به اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری تهران

لایحه دو فوریتی شماره 36683-30/8/96 درخصوص درخواست مجوز تکمیل مجتمع پارک باغ امیر کبیر (باغ عالیخانی)

لایحه شماره 36322-27/8/96 درخصوص مساعدت مالی به آقای حسین عسگری فرد

لایحه شماره 35406-22/8/96 درخصوص درخواست افزایش اعتبارات ردیف 20504 و سایر ردیف های مربوط چاپ

لایحه شماره 20459-17/5/96 درخصوص مساعدت مالی به خانم فاطمه سلیمانیان

لایحه شماره 35068-20/8/96 درخصوص مساعدت به مرکز فرهنگی دفاع مقدس جنوب غرب استان تهران

لایحه شماره 31610-26/7/96 درخصوص تامین هزینه های فعالیت فرهنگی موسسه فرهنگی قرآنی موعود 

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره  24     سه شنبه         14/9/1396

لایحه شماره 35075-20/8/96 درخصوص مساعدت مالی به ناحیه مقاومت بسیج شهرستان شهریار جهت برگزاری یادواره شهدای شهریار 

لایحه شماره 28687-6/7/96 درخصوص واگذاری یک قطعه زمین آموزشی به حوزه علمیه خواهران و اصلاح بند 3 مصوبه شماره 1612 مورخ 23/5/89 

لایحه شماره 31305-25/7/96 درخصوص نصب تجهیزات جهت انتقال تصاویر مرکز مانیتورینگ به مرکز فرماندهی انتظامی غرب استان 

لایحه شماره 32592-3/8/96درخصوص اخذ عوارض سالیانه از ملک هایی که در محل های غیر تجاری اقدام به ایجاد کسب یا پیشه نموده اند.

لایحه شماره 32039-30/7/96 درخصوص جمع آوری نخاله سطح شهر    

لایحه شماره 31668-26/7/96 درخصوص ارسال سه نسخه صورت جامع درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 96

لایحه شماره 34701-16/8/96 درخصوص مزایده عمومی جهت فروش زمین پلاک ثبتی 108/49

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره  25     سه شنبه         21/9/1396

لایحه شماره 38656-13/9/96 درخصوص افزایش اعتبار ردیف های 20504 و20505 بودجه مصوب سال 96 

لایحه شماره 34531-14/8/96 در خصوص واگذاری زمین به نیروی انتظامی جهت احداث ساختمان پلیس فتا در حصار زیرک 

لایحه شماره 38882-14/9/96 درخصوص پرداخت قدرالسهم اداره کل اتباع استانداری از محل اخذ عوارض خدمات شهری اتباع        

لایحه شماره 27719-30/6/96 درخصوص ارائه خدمت رایگان در خصوص هزینه کفن و دفن و قبور خانواده معظم شهداء ، آزادگان 

لایحه شماره 29129-12/7/96 درخصوص صورتجلسه شورای نامگذاری    

لایحه شماره 19964-16/5/96 درخصوص تامین خسارت ملک واقع در طرح 145 و 144/47 ملکی محبی کیا

لایحه شماره 38253-11/9/96 درخصوص نرخ کرایه اتوبوس- مینی بوس سرویس دانش آموزان شهریار

نامه شماره17820/3271-1/9/96 شرکت آب و فاضلاب درخصوص تبصره 3

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره  26     یک شنبه         26/9/1396      (فوق العاده )    

تعیین تکلیف وضعیت انتخاب شهردار شهریار

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره  27     سه شنبه         28/9/1396

لایحه شماره 39507-19/9/96 درخصوص پلاک ثبتی 2684/49 ملکی آقای طاهر تاجیک 

لایحه شماره 34584-15/8/96 درخصوص پلاک ثبتی 10514/50 ملکی آقای زهرا اکبری  

لایحه شماره 37656-7/9/96 درخصوص پلاک ثبتی 1569/46 ملکی آقای نور اله ظفری یگانه  

لایحه شماره 37362-5/9/96 درخصوص پلاک ثبتی 2152/49 ملکی آقای محمد یزدی 

لایحه شماره 36708-30//8/96 درخصوص تغییر کاربری زمین پلاک ثبتی 23027/1 

لایحه شماره 35566-22//8/96 درخصوص پلاک ثبتی 3842/47 ملکی آقای غلامرضا بیک و شریک 

لایحه شماره 37134-4/9/96 درخصوص پرداخت هزینه تخلیه زباله شهر در محل اخترآباد به سازمان پسماند شهرداریها

لایحه شماره 18239-7/5/96 درخصوص قرارداد پروژه سیتی سنتر میدان جهاد

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره  28     سه شنبه         3/10/1396

لایحه شماره 36490-29/8/96 درخصوص پلاک ثبتی 22405/49 ملکی خانم فاطمه زندی 

لایحه شماره 32594-3/8/96 درخصوص واگذاری زمین جهت احداث مسجد در شهرک شاهد 

لایحه شماره 34620-15/8/96 درخصوص مزایده عمومی جهت فروش زمین های پلاک ثبتی38965/1 و38967/1

لایحه شماره 26376-22/6/96 درخصوص خرید باکس زباله

لایحه شماره 33863-10/8/96 درخصوص واگذاری زمین به هیات مذهبی عاشقان اهل بیت (ع) اندیشه    

نامه شماره17820/3271-1/9/96 شرکت آب و فاضلاب درخصوص تبصره 3 آب

لایحه شماره 38482-12/9/96 درخصوص پلاک ثبتی 5919/49 ملکی آقای حمید رضا برومند 

لایحه شماره 30451-20/7/96 درخصوص حق الجلسات هیات عالی سرمایه گذاری

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره  29     سه شنبه         5/10/1396

لایحه شماره 35426-22/8/96 درخصوص 8671/50 ملکی آقای دواد لشینی

لایحه شماره 35420-22/8/96 درخصوص پلاک ثبتی 8679/50 ملکی آقای داود لشینی 

لایحه شماره 35416-22/8/96 درخصوص پلاک ثبتی 8672/50 ملکی آقای داود لشینی        

لایحه شماره 33708-9/8/96 درخصوص زیباسازی و بهسازی معابر و میادین و خیابانهای شهر

لایحه شماره 35245-21/8/96 درخصوص پرداخت مابه التفاوت پرونده پلاک ثبتی 18647/46

لایحه شماره 29129-12/7/96 درخصوص صورتجلسه شورای نامگذاری

لایحه شماره 35779-24/8/96 درخصوص مساعدت مالی به کوکب مایلی

لایحه شماره 39185-16/9/96 درخصوص تشویق و مساعدت آقای محمد رمضان خانی قهرمان مدال رشته بدنسازی

لایحه شماره 38656-13/9/96 درخصوص افزایش اعتبار ردیف های 20504 و 20505 بودجه

نامه شماره17820/3271-1/9/96 شرکت آب و فاضلاب درخصوص تبصره 3

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره  30     سه شنبه         12/10/1396

دفترچه عوارض سال 97 شهرداری شهریار

لایحه دو فوریتی شماره 37317-5/9/96 درخصوص برون سپاری مدیریت استخر صدف امیریه 

لایحه شماره دو فوریتی 40525-25/9/96 درخصوص افزایش اعتبار ردیف 20710 (تربیت بدنی) در اصلاح و متمم بودجه

لایحه شماره 35406-22/8/96 درخصوص افزایش اعتبارات ردیف 20504 و سایر ردیف های مربوط چاپ

لایحه شماره 35689-23/8/96 درخصوص بازنشستگی کارگران زحمتکش خدمات شهری شهرداری شهریار

نامه شماره17820/3271-1/9/96 شرکت آب و فاضلاب درخصوص تبصره 3

انتخاب حسابدار شورای اسلامی شهر شهریار

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره  31     سه شنبه         19/10/1396

تعیین و تکلیف شهردار شهریار 

لایحه شماره 41415-2/10/96 درخصوص پلاک ثبتی 2932/49 ملکی آقای سید علی حسینی

لایحه شماره 42317-7/10/96  درخصوص اخذ مصوبه فوریت و ضرورت اجرای طرح میدان دینار آباد

لایحه شماره 36738-30/8/96 درخصوص پرداخت دیون ستاد اجرایی حضرت امام خمینی ( ره ) از طریق تهاتر زمین

لایحه شماره 38665-13/9/96 درخصوص تمدید قرارداد پشتیبانی نرم افزارهای حوزه اداری مالی و پشتیبانی شرکت سبز داده افزار

انتخاب حسابرس شورای اسلامی شهر شهریار

لایحه شماره 38628-13/9/96 درخصوص دفترچه عوارض و بهای خدمات سال1397 شهرداری شهریار

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

 شماره  32    یک شنبه         24/10/1396

لایحه شماره 37673-7/9/96درخصوص بکارگیری نیروی انسانی روز مزد

لایحه شماره 35542-22/8/96 درخصوص تثبیت گذر دسترسی ضلع جنوبی مصلی

لایحه شماره 35689-23/8/96درخصوص بازنشستگی کارگران زحمت کش خدمات شهری

لایحه شماره 38653-13/9/96 درخصوص مقرری ماهیانه دفتر امام جمعه 

لایحه شماره 42148-5/10/96 درخصوص تغییر کاربری پلاک های ثبتی 9599/48 و 9126/48 

لایحه شماره 42462-7/10/96 درخصوص پلاک ثبتی4340/50 ملکی آقای اکبر رهگذر

لایحه شماره 38628-13/9/96 درخصوص دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شهرداری شهریار

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

 شماره  33    سه شنبه      26/10/1396     (فوق العاده )  برگزار نشد

لایحه شماره 44469-20/10/96 درخصوص مزایده عمومی فروش زمینهای پلاکهای ثبتی 523/46 و 281/46

لایحه شماره 40935-28/9/96 درخصوص پلاک ثبتی 1611/50

لایحه شماره 40439-25/9/96 درخصوص افزایش سطح اشغال در تراکم مجاز

لایحه شماره 27711-30/6/96 درخصوص فروش زمین جهت ساخت مجموعه ورزشی

لایحه شماره 42404-7/10/96 درخصوص احداث استخر آموزشی برای جمعیت هلال احمر شهرستان شهریار

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره  34    چهار شنبه    27/10/1396    (فوق العاده )  برگزار نشد

تعیین و تکلیف شهردار شهریار  بر اساس نامه شماره 44566-24/10/96 وزارت محترم کشور

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره  35    پنج شنبه    28/10/1396     (فوق العاده )  برگزار نشد

تعیین و تکلیف شهردار شهریار بر اساس نامه شماره 44566-24/10/96 وزارت محترم کشور

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره  36    یک شنبه     1/11/1396      (فوق العاده ) 

تعیین و تکلیف شهردار شهریار  بر اساس نامه شماره 44566-24/10/96 وزارت محترم کشور(با توجه تصمیم گیری اعضای محترم در جلسه فوق العاده شماره 35 مورخ 28/10/96 )

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره  37    سه شنبه           3/11/1396

لایحه شماره 44469-20/10/96 درخصوص مزایده عمومی فروش زمینهای پلاکهای ثبتی 523/46 و 281/46

لایحه شماره 40935-28/9/96 درخصوص پلاک ثبتی 1611/50

لایحه شماره 40439-25/9/96 درخصوص افزایش سطح اشغال در تراکم مجاز

لایحه شماره 27711-30/6/96 درخصوص فروش زمین جهت ساخت مجموعه ورزشی

لایحه شماره 42404-7/10/96 درخصوص احداث استخر آموزشی برای جمعیت هلال احمر شهرستان شهریار

لایحه شماره 40525-25/9/96 درخصوص افزایش اعتبار ردیف 20710( تربیت بدنی ) در اصلاح و متمم بودجه

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره  38    یک شنبه           8/11/1396

لایحه شماره43334-13/10/96 درخصوص احداث نهر کشاورزی در خیابان گلشن (میدان نماز ، دینارآباد) 

لایحه شماره 36234-25/8/96 درخصوص پلاک ثبتی 5855/46

لایحه شماره 38480-12/9/96 درخصوص پلاک ثبتی42909/47   

لایحه شماره 42983-11/10/96 در خصوص تکمیل سوله های ورزشی کهنز و اسکمان     

لایحه شماره 17820/3912-2/11/96  شرکت آب و فاضلاب شهریار درخصوص لایحه پیشنهادی اصلاح شده تبصره 3

لایحه شماره 44469-20/10/96 درخصوص مزایده عمومی فروش زمینهای پلاک ثبتی 523/46و 281/46

لایحه شماره 40935-28/9/96 درخصوص پلاک ثبتی 1611/50 ملکی ورثه مرحوم رهگذر

لایحه شماره 43603-14/10/96 درخصوص جابجایی تیرهای برق معارض با پلهای هوایی

لایحه شماره 45520-26/10/96درخصوص عملیات اجرایی کاشت فضای سبز تقاطع غیر همسطح شهید صیاد شیرازی

لایحه شماره 45426-26/10/96 درخصوص عملیات اجرایی تاسیسات فضای سبز تقاطع غیر همسطح شهید صیاد شیرازی و انتخاب پیمانکار واجد شرایط

لایحه شماره 43432-13/10/96 درخصوص ساماندهی و جمع آوری معتادین متجاهرسطح شهر

لایحه شماره 46523-4/11/96 درخصوص پلاک ثبتی 36239/47ملکی آقای مجید صفائی

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره  39    سه شنبه             17 /11/1396

لایحه شماره 45154-25/10/96 درخصوص پلاک ثبتی 2117/47 ملکی ربابه سیفی

لایحه شماره 19281-11/5/96 درخصوص پرداخت حق الزحمه نظارت بر پروژه بازار میوه و تره بار

لایحه شماره 43476-13/10/96 درخصوص توافق نامه اراضی موسوم به فامابتن

لایحه شماره 2730-2/3/96 درخصوص توافق نامه املاک دکترامینی

لایحه شماره 43430-13/10/96 درخصوص واگذاری زمین به آموزش و پرورش در منطقه حصارزیرک

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره  40   سه شنبه             24/11/1396

لایحه شماره43476-13/10/96 درخصوص توافق نامه اراضی موسوم به فامابتن

لایحه شماره 2730-2/3/96 درخصوص توافق نامه املاک دکتر امینی

لایحه شماره 19281-11/5/96 درخصوص پرداخت حق الزحمه نظارت بر پروژه بازار میوه و تره بار 

لایحه شماره 43432-13/10/96 درخصوص ساماندهی و جمع آوری معتادین متجاهرسطح شهر

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره  41   یک شنبه             29/11/1396

بررسی بودجه پیشنهادی سال 1397 شهرداری شهریار

لایحه شماره 43082/11/10/96  در خصوص نثبیت محور 8 متری احداثی واقع در امیریه

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره  42   یک شنبه             6/12/1396

بررسی بودجه پیشنهادی سال 1397 شهرداری شهریار    

لایحه شماره 45906-30/10/96 درخصوص درخواست مجوز تکمیل تعریض جاده میدان نماز – رزکان

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره  43   سه شنبه             8/12/1396

بررسی بودجه پیشنهادی سال 1397 شهرداری شهریار    

لایحه شماره 47730-14/11/96 درخصوص مساعدت مالی به آقای عتاب محمودی 

لایحه دو فوریتی شماره 50327-29/11/96 درخصوص به کارگیری نیروی روزمزد

لایحه دو فوریتی شماره 50323-29/11/96 درخصوص خرید نانو پودر ( خوراک کشنده موش)

لایحه دو فوریتی شماره 47770-14/11/96 درخصوص درخواست مجوز لایروبی و لجن برداری کانال سرپوشیده خیابان صاحب الزمان ( عج ) امیریه

لایحه دو فوریتی شماره 49244-24/11/96 درخصوص نگهدای و تجهیز مرکز پایش تصویری و کنترل ترافیک

لایحه دوفوریتی شماره 51511-6/12/96درخصوص افزایش اعتبار ردیف 20706جهت خرید و تهیه اقلام مورد نیاز واحد امور شهر مرکز

لایحه دو فوریتی شماره 51508-6/12/96 درخصوص پاداش به مناسبت فرا رسیدن ایام نوروز به معاونین و مدیران شهرداری

لایحه شماره 45219-25/10/96 پلاک ثبتی 47/3842 ملکی غلامرضا بیگ و شریک

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره  44   یک شنبه             13/12/1396

لایحه شماره 58983-9/12/96  درخصوص لایحه پشتیبانی نرم افزار سامانه یکپارچه شهرسازی

لایحه شماره 46724-5/11/96 پلاک ثبتی 7812/50 ملکی خانم شهر بانو رهنما

لایحه شماره 49005-23/11/96 پلاک ثبتی 11352/50 ملکی آقای حمید رضا حسنی نیا

لایحه شماره 40646-26/9/96 درخصوص پلاک ثبتی 3952/46 ملکی حسن حسین پور

لایحه شماره 43819-16/10/96 پلاک ثبتی 2708/47 ملکی آقای محمد سلیمان زاده و شریک

لایحه شماره 41479-2/10/96 پلاک ثبتی 13845/49 ملکی شهرداری شهریار

لایحه شماره 48932-23/11/96 پلاک ثبتی 2237/49 ملکی آقای مجتبی جعفری و شریک

لایحه شماره 48050-16/11/96 پلاک ثبتی3094/49 ملکی آقای عزیز احمدی

نامه شماره 17820/4181 درخصوص ارسال لایحه پیشنهادی اصلاح شده تبصره 3 ماده واحده

لایحه شماره 42153-5/10/96 درخصوص برون سپاری فضای سبز ناحیه وائین ، شهرک صدف و شهرک شاهد

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره  45   سه شنبه             15/12/1396

لایحه شماره 35457-22/8/96 درخصوص پلاک ثبتی154 الی 12/46 ملیک دکتر امینی

لایحه شماره 33109-7/8/96 درخصوص مزایده عمومی جهت فروش زمین پلاک ثبتی5567/46 قطعه 2

لایحه شماره 12158-30/3/96 درخصوص صورتجلسه محبوسه بخشی از پلاک ثبتی307/49

لایحه شماره 35424-22/8/96 درخصوص افزایش تراکم 60 درصد بر معابر طرح تفصیلی

لایحه شماره 41435-2/10/96 درخصوص پروژه خیابان سر هشتم اندیشه

لایحه شماره 49250-24/11/96 درخصوص تغییر کاربری زمینهای پلاک ثبتی متعلق به شهرداری شهریار جهت احداث سرانه ها

لایحه شماره 38570-12/9/96 درخصوص پوسته خیابان شهید بابابزرگی

لایحه شماره 49168-23/11/96 درخصوص مساعدت مالی به دفتر نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج شهریار

لایحه شماره 38736-13/9/96 درخصوص پلاک ثبتی 6771/49 ملکی محمد جعفر حسنی

لایحه شماره 43495-13/10/96 درخصوص آمار درآمد و هزینه آذر ماه 96

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره  46   یک شنبه             20/12/1396

لایحه شماره 42061-5/10/96 درخصوص جذب سرمایه گذار ساخت 19 زمین بازی در سطح شهر

لایحه شماره 53099-12/12/96 درخصوص پرداخت پاداش پایان خدمت به افراد دارای شرایط بازنشستگی

لایحه شماره 58983-9/12/96 درخصوص نرم افزار سامانه یکپارچه شهرسازی

لایحه شماره 51554-6/12/96 درخصوص بخشش 50% بدهی مالک  پرونده 2164/50

لایحه شماره 49256-24/11/96 درخصوص مساعدت مالی به آقای شمسعلی صفری

لایحه شماره 45438-26/10/96 درخصوص مساعدت مالی به ناحیه مقاومت بسیج شهرستان شهریار

لایحه شماره 47229-9/11/96 درخصوص مساعدت مالی به ستاد برگزاری نمازجمعه شهریار

لایحه شماره 45541-26/10/96 درخصوص تامین فضای سبز و پیش بینی توسعه بیمارستان امام خمینی ره

لایحه شماره 47740-14/11/96 درخصوص تهیه و تدوین برنامه راهبردی و سند برنامه پنج ساله شهرداری شهریار

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره  47   یک شنبه       22/12/1396  آخرین جلسه در سال 1396

لایحه شماره 35313-21/8/96 درخصوص تامین اعتبار لایروبی حوضچه فاضلاب

لایحه شماره 43603-14/10/96 درخصوص جابجایی تیرهای برق معارض با پلهای هوائی

لایحه شماره 49592-25/11/96 درخصوص پلاک ثبتی 19030/1 ملکی آقای روح اله عسگری

لایحه شماره 49055-23/11/96 درخصوص پلاک ثبتی6123/46 ملکی آقای حسین عسگری

لایحه شماره 54548-20/12/96 در خصوص واگذاری زمین های پلاک ثبتی2478/50 و 2480/50 به اداره ورزش و جوانان شهریار جهت ساخت خانه جوان

لایحه شماره 54000-16/12/96  درخصوص افتتاح 8 حساب جدید در بانک شهر

لایحه شماره 17820/4360-20/12/96 درخصوص لایحه پیشنهادی تبصره 3

لایحه شماره 52945-12/12/96 درخصوص پلاک ثبتی 3627/46 ملکی خانم فریده بختیاری

لایحه شماره 280/96110/917-26/11/96 درخصوص خرید یک دستگاه خودرو ون مناسب سازی شده ویژه معلولان

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره  48   یک شنبه     19/1/1397     اولین جلسه در سال 1397

لایحه شماره 409/م/842-26/12/96 درخصوص تهیه غذا

لایحه شماره 53169-13/12/96 در خصوص مکاتبه جهت پلاک ثبتی 364/60

لایحه شماره 529466-12/12/96 درخصوص پلاک ثبتی 45974/47 ملک ابراهیم ابراهیمی          

لایحه شماره 7885-2/3/96 درخصوص پلاک ثبتی 25938/47 ملکی آقای فاضل بهلولی     

لایحه شماره 45144-25/10/96 درخصوص نرخ استفاده از کلاسهای فرهنگسراها در سال 97

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره  49   سه شنبه       21/1/1397      

لایحه شماره 97/1/9-801درخصوص کمک هزینه احداث تعدادی واحد مسکونی در مناطق زلزله زده

لایحه شماره 799-18/1/97 در خصوص تعیین اجاره بهای ماهانه تابلو های تبلیغاتی در سطح شهر

لایحه شماره 798-18/1/97 درخصوص تفویض اختیار معاون اداری و مالی

لایحه شماره 800-18/1/97 درخصوص پرداخت هزینه تخلیه زباله شهر در محل اختر آباد به سازمان پسماند شهرداریها

لایحه شماره 54775-21/12/96 درخصوص تجلیل از خانواده معظم شهدا

لایحه شماره 42153-5/10/96 در خصوص برون سپاری فضای سبز ناحیه وائین ،شهرک صدف و شهرک شاهد

لایحه شماره 54147-17/12/ 97 در خصوص پلاک ثبتی2340/62

لایحه شماره 52119-8/12/96 درخصوص طرح ممیزی املاک واقع در منطقه شهریار

لایحه شماره 55309-23/12/96 درخصوص پلاک ثبتی 9685/50 ملکی آقای حسن صبوری

لایحه شماره 54427-19/12/96 درخصوص پلاک ثبتی 17632/1 ملکی آقای صحرایی و شرکاء

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره  50   یک شنبه       26/1/1397      

لایحه شماره 17820/35-20/1/97 درخصوص لایحه پیشنهادی اصلاح شده تبصره 3 ماده واحده

لایحه شماره 54377-19/12/96 درخصوص افزایش تراکم پلاک ثبتی 19271/49

لایحه شماره 54959-21/12/96 درخصوص افزایش تراکم پلاک ثبتی 4784/47

لایحه شماره 55142-22/12/96 درخصوص توافق نامه پلاک ثبتی 8206/49

لایحه شماره 54849-21/12/96 درخصوص احداث تجاری اداری پلاک ثبتی 15631/1

لایحه شماره 55963-27/12/96 درخصوص احداث تجاری مسکونی در پلاک قولنامه ای 247

لایحه شماره 55138-22/12/96 درخصوص توافقنامه شهرداری با مالکین پلاک ثبتی 975/47

لایحه شماره 54982-22/12/96 درخصوص احداث تجاری پلاک ثبتی 2314/47

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره  51   سه شنبه       28/1/1397      

لایحه شماره 55139-22/12/97 درخصوص توافقنامه شهرداری با مالکین پلاک ثبتی 865/50

لایحه شماره 54490-19/12/96 درخصوص توافقنامه شهرداری با مالکین پلاک ثبتی 985/69

لایحه شماره 39214-16/9/96 درخصوص تغییر کاربری پلاک ثبتی 3049/49

لایحه شماره 46036-1/11/96 درخصوص افزایش تراکم پلاک ثبتی 5872/46

لایحه شماره53173-13/12/96 درخصوص پلاک ثبتی 44587/47 ملکی آقای مسعود اوصانلو

لایحه شماره 49592-25/11/96 درخصوص پلاک ثبتی 19030/1 ملکی آقای روح اله عسگری

لایحه شماره 54127-17/12/96 درخصوص پلاک ثبتی 3004/50 ملکی مهدی ژاله رو

لایحه شماره 55025-22/12/96 درخصوص تجلیل از آقای محمد نصرتی قهرمان کشتی

لایحه شماره 1681-23/1/97 درخصوص پلاک ثبتی 24390/46 ملکی احمد محدث

لایحه شماره 1682-23/1/96 درخصوص پلاک ثبتی 24389/46 ملکی آقای آرش خزایی

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره  52   سه شنبه       4/2/1397    

لایحه شماره 2085-28/1/97 درخصوص پلاک ثبتی 17632/1 ملکی آقای قربانعلی صحرایی (حشمت اله مینایی)

لایحه شماره 96/12/22-55151  در خصوص تعاونی گمرگ به شماره پلاک ثبتی 354/47

لایحه شماره 55136-22/12/96 در خصوص مکاتبه جهت پلاک ثبتی 1150/47

لایحه شماره  38736-13/9/96 در خصوص پلاک ثبتی 6771/49

لایحه شماره 52861-12/12/96 درخصوص اعمال ماده 110 ملک قولنامه ای سید علی رضا مقدم

لایحه شماره 53945-16/12/96 درخصوص پلاک ثبتی 4680/50

لایحه شماره 55313-23/12/96 درخصوص پلاک ثبتی41811/47 ملکی آقای ابوالفضل ظریفی

لایحه شماره 1429-22/1/97 درخصوص اجاره 2000 مترمربع از پلاک ثبتی 22870/1 بعنوان پارکینگ

لایحه شماره 2011-28/1/97 درخصوص جابجائی کیوسک خانواده معزز شهید از جاده رباط کریم به حوزه شهرداری شهریار

لایحه شماره 1417-22/1/97 درخصوص مساعدت مالی به هیات مدیره شهرک ASP

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا 

شماره  53   یک شنبه       9/2/1397    

لایحه شماره 2406-29/1/97 درخصوص مساعدت مالی به سیدکمال هاشمی جانباز جنگ تحمیلی

لایحه دو فوریتی شماره  3480-4/2/97 درخصوص تملک پلاک های ثبتی 708 و 706/67

لایحه شماره  2976-1/2/97 درخصوص خرید نانو پودر خوارک کشنده موش

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره  54   سه شنبه       16/2/1397

بررسی وضعیت پروژههای مشارکتی شهرداری شهریار در خصوص میدان میوه و تره بار

بررسی وضعیت پروژههای مشارکتی شهرداری شهریار در خصوص کارخانه آسفالت

بررسی وضعیت پروژههای مشارکتی شهرداری شهریار در خصوص پروژه مشارکتی قائم(عج)

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره  55   سه شنبه       18/2/1397    

طرح دو فوریتی شماره 179-4/2/97 درخصوص نیوجرسی موجود در جوار پایانه شهید ترابی

طرح دو فوریتی شماره 267-16/2/97 درخصوص ممانعت شروع کار اجرایی پروژه ساخت سیتی سنتر شهریار

لایحه بررسی وضعیت پروژههای مشارکتی شهرداری شهریار در خصوص پروژه مشارکتی قائم

لایحه شماره 2968-1/2/97 درخصوص پلاک ثبتی277/51 ملکی آقای حبیب اله درخشان

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره  56   یک شنبه        23/2/1397    

لایحه اجاره 30 خودرو جهت ناوگان حمل ونقل شهرداری از طریق مناقصه عمومی

لایحه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل

طرح نیوجرسی موجود در جوار پایانه شهید ترابی

لایحه فروش مساحت 33/4 متر مربع از پلاک ثبتی 108/49 از طریق مزایده عمومی

طرح  شماره 288 مورخ 18/2/97 اعضاء محترم شورای اسلامی شهر

لایحه مساعدت مالی به آقای سید کمال هاشمی جانباز جنگ تحمیلی

لایحه برگزاری ورزشهای صبحگاهی همگانی برای پنجمین سال متوالی

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره  57   سه شنبه       25/2/1397    

لایحه بررسی وضعیت پروژه های مشارکتی شهرداری شهریار در خصوص پروژه مشارکتی قائم

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره  58    یک شنبه       30/2/1397    

لایحه شماره 47230-9/11/96 درخصوص مساعدت مالی به خانم کوکب مایلی

لایحه شماره 5882-18/2/97 درخصوص پلاک ثبتی45980/47

لایحه شماره 3229-3/2/97 درخصوص تعیین اجاره بهای ماهانه تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر

لایحه شماره 6371-20/2/97 درخصوص واگذاری زمین به اداره ورزش و جوانان شهریار جهت ساخت خانه جوان

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره  59   سه شنبه       1/3/1397    

لایحه شماره 8772-27/2/97 در خصوص تعریض ، زیرسازی و آسفالت حد فاصل روستای رزکان تا اسکمان

ادامه بررسی پروژه سرمایه گذاری قائم (عج)

لایحه شماره 5797-17/2/97 درخصوص تهاتر بدهی پرونده پلاک ثبتی 711/45 با زیرزمین منفی 1

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره  60   یک شنبه       6/3/1397    

لایحه 5800-17/2/97 درخصوص توافق نامه شهرداری و ملک پلاک ثبتی 8206/49 آقای علیرضا اکبرپور

لایحه شماره 54130-17/12/96 درخصوص پلاک ثبتی 4660/46 ملکی آقای قاسم مرادی و شریک

لایحه شماره 5837-18/2/97 درخصوص پلاک ثبتی 4395/50 و 4394/50 ملکی آقای رهگذر

لایحه شماره 42067-5/10/96 درخصوص صورتجلسه شورای نامگذاری

لایحه شماره 4568-10/2/97 درخصوص پروژه مشارکتی خیابان هشتم فاز یک اندیشه

لایحه شماره 5242-15/2/97 درخصوص پرداخت کمک هزینه به موسسه فرهنگی قرآنی موعود

لایحه شماره 3599-4/2/97 درخصوص پرداخت کمک هزینه به مدرسه علمیه المهدی عج

لایحه شماره7339-25/2/97 در خصوص کمک هزینه به حوزه علمیه امام صادق (ع)و نرجس خاتون (س)

لایحه شماره6833-23/2/97 در خصوص مساعدت مالی به حوزه مقاومت بسیج 8 مرکزی حضرت روح اله (ره)

لایحه شماره9138-30/2/97 در خصوص مساعدت به مسجد قمر بنی هاشم (ع) امیریه

لایحه شماره26289-2/11/96 در خصوص مساعدت مالی به کانون زبان (مرکز آموزشی شهریار-برادران)

لایحه شماره42642-9/10/96 در خصوص تخصیص فضای فعالی انجمن ها و فعالین اجتماعی

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره  61   سه شنبه       8/3/1397    

لایحه شماره 42067-5/10/97 درخصوص صورتجلسه شورای نامگذاری

لایحه شماره 10382-5/3/97 درخصوص خرید 5 دستگاه خودرو سمند جهت فرماندهی شهرستان شهریار

لایحه شماره 2968-1/2/97 درخصوص پلاک ثبتی277/51 ملکی آقای حبیب اله درخشان

لایحه شماره 6430-20/2/97 درخصوص پلاک ثبتی 6499/50 ملکی آقای کبیری فر

لایحه شماره 6720-22/2/97 درخصوص پلاک ثبتی 7822/50 ملکی خانم آزادی برج قلعه

لایحه شماره 9603-1/3/97 درخصوص بخشش 50% بدهی مالک پلاک ثبتی 2164/50

لایحه شماره 10331-3/3/97 درخصوص مساعدت مالی به خانم سکینه بیجانلو

لایحه شماره 5404-16/2/97 درخصوص فروش زمین پلاک ثبتی 4222/50 از طریق مزایده عمومی

لایحه شماره 6113-19/2/97 درخصوص هزینه بازسازی سرویس های بهداشتی مسجد قائم (عج)

لایحه شماره 4280-8/2/97 درخصوص پشتیبانی نرم افزار سامانه یکپارچه شهرسازی شرکت صفا رایانه

لایحه شماره 4568-10/2/97 درخصوص پروژه مشارکتی خیابان هشتم فاز یک اندیشه

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره  62   یک شنبه       13/3/1397    

لایحه شماره 6852-23/2/97 درخصوص پرداخت حقوق و مزایا به خانم فاطمه قره داشی از پرسنل خدماتی (اداره امور مالیات بر ارزش افزوده غرب استان تهران)

لایحه شماره 4294-9/2/97 درخصوص برون سپاری فضای سبز ناحیه وائین ،شهرک صدف و شهرک شاهد

لایحه شماره 6826 -23/2/97 درخصوص پرداخت هزینه 12 دستگاه تاکسی جهت همکاری با نیروی انتظامی

لایحه شماره 5789-17/2/ 97 در خصوص پرداخت اجرت المثل ماهانه به شرکت تعاونی انقلاب بر اساس قرارداد شماره 1028مورخ 1/2/91

لایحه شماره 6126-19/2/97 در خصوص نرخ کرایه تاکسی و اتوبوس سال 97

لایحه شماره 5793-17/2/97 در خصوص تهیه کارت هدیه جهت تکریم و تجلیل از جانبازان گرانقدر جنگ تحمیلی

لایحه شماره 3599-4/2/97 در خصوص پرداخت کمک هزینه به مدرسه علمیه المهدی

لایحه شماره 7339-25/2/97 در خصوص کمک هزینه به حوزه علمیه امام صادق(ع)و نرجس خاتون (س)

لایحه شماره 5790-17/2/97 در خواست مجوز تکمیل سوله های ورزشی کهنز و اسکمان

لایحه شماره 6847-23/2/97 در خصوص تعیین ردیف اعتباری جهت پاداش نقدی به عواملی که در حوزه حمل ونقل و ترافیک شهرداری همکاری نموده اند

لایحه شماره 5245-15/2/97 در خصوص اجاره زمین پاساژ شهرداری در خیابان انقلاب از طریق مزایده عمومی

لایحه شماره 9603-1/3/97 در خصوص بخشش 50% بدهی مالک پرونده 2164/50

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره  63   یک شنبه       20/3/1397    

لایحه شماره 35689-23/8/96 درخصوص بازنشستگی کارگران زحمتکش خدمات شهری

لایحه شماره 5571-16/2/97 درخصوص تقدیم آمار و هزینه درآمد فروردین ماه 1397 شهرداری شهریار

لایحه شماره 6124-19/2/97 درخصوص مساعدت مالی به آقای باقر بهرامی از پرسنل خدمات شهری

لایحه شماره 6829-23/2/ 97درخصوص پرداخت حق الزحمه تعدادی از اعضا اجرایی شعب ثبت نام دوازدهمین دوره ریاست جمهوری

لایحه شماره 6389-20/2/97 در خصوص مساعدت مالی به خانم صفر زاده 

لایحه شماره 5794-17/2/97 در خصوص مساعدت مالی به عتاب محمودی

لایحه شماره 4294-9/2/97 در خصوص برون سپاری فضای سبز ناحیه وائین ،شهرک صدف و شهرک شاهد

لایحه شماره 6126-19/2/97 در خصوص نرخ کرایه تاکسی و اتوبوس سال 97

لایحه شماره 7201 -24/2/97 درخصوص پلاک ثبتی 22869 / 49 آقای محجوب

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره  64   سه شنبه       22/3/1397    

لایحه شماره 11054-7/3/97 درخصوص منطقه بندی شهری 

لایحه شماره 4567-10/2/97 درخصوص توافق نامه پروژه تجاری قائم

لایحه شماره 9102-3/2/97 درخصوص پرداخت هزینه بن ارزاق سال نو

لایحه شماره 11252-8/3/ 97درخواست مجوز انتخاب مشاور جهت نظارت بر پروژه احداث تقاطع های غیر هم سطح میدان جهاد و بسیج

لایحه شماره 11788-10/3/97 در خصوص اجاره 5 خودرو جهت ناوگان حمل ونقل شهرداری از طریق مناقصه عمومی

لایحه شماره 11458-9/3/97 در خواست نصب کانکس فروش اغذیه در پایانه شهید دنیا مالی

لایحه شماره 11079-7/3/97 در خصوص خرید تجهیزات آتش نشانی  (دو فوریتی)

لایحه شماره 11251-8/3/97 در خواست مجوز احداث تقاطع های غیر همسطح میدان جهاد و بسیج

لایحه شماره 10382 -5/3/97 درخصوص خرید 5 دستگاه خودرو سمند جهت فرماندهی انتظامی

لایحه شماره 6490 -20/2/97 درخصوص پلاک ثبتی 1595/47خانم عاطفه معتمدی

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره  65   یک شنبه       3/4/1397    

لایحه شماره 6664-22/2/97 درخصوص پلاک ثبتی تفکیکی شهرداری خانم اشرف نور محمدی     

لایحه شماره 6373-20/2/97 درخصوص بخشودگی بدهی سه دانگ از پلاک ثبتی 185/60

لایحه شماره 5846-18/2/97 درخصوص پلاک ثبتی 19271/49 بنام کرامت عبادی

لایحه شماره 11078 - 7 / 3 / 97درخصوص فروش زمین های پلاک ثبتی 542/69 و 509/69  

لایحه شماره 9503-31/2/97 در خصوص لایحه افزایش تراکم 120% به 180% در پلاک ثبتی 9431/50

لایحه شماره 6612-22/2/97 در خصوص لایحه تملک کامل پلاک ثبتی 3982/1 شرکت لاله کامپیوتر

لایحه شماره 9127-30/2/97 در خصوص لایحه تغییر کاربری قسمتی از عرصه فرهنگسرای ایثار

لایحه شماره 6780-23/2/97 در خصوص  لایحه تقاضای احداث تجاری و زیر زمین در پلاک ثبتی 4904/48

لایحه شماره 8893 -29/2/97 درخصوص لایحه تقاضای احداث تجاری و زیر زمین در پلاک ثبتی 4903/48

لایحه شماره 12225 -13/3/97 درخصوص لایحه هزینه سرویس های بهداشتی مسجد

لایحه شماره 9845 -2/3/97 درخصوص لایحه تأمین هزینه تجهیزات برف روبی

لایحه شماره 9094 -30/2/97 درخصوص لایحه مجوز تملک زمین یک هکتاری واقع در طرح میدان میوه و تره بار مرکزی

لایحه شماره 7345 -25/2/97 درخصوص لایحه مجوز صدور سند مالی 4 واحد تجاری از پلاک 1594/49

لایحه شماره 8759 -27/2/97 درخصوص لایحه مساعدت مالی به ستاد فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران

لایحه شماره 7366 -25/2/97 درخصوص لایحه مجوز صدور سند مالی یک واحد تجاری از پلاک 1320/47

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره  66   سه شنبه       5/4/1397    

لایحه شماره 4567-10/2/97 درخصوص توافق نامه پروژه تجاری شهریار      

لایحه شماره 7353-20/2/97 درخصوص اجاره زیر زمین پلاک ثبتی 6468/49 در خیابان شهید نواب صفوی 

لایحه شماره 7347-25/2/97 درخصوص اجاره زیر زمین پلاک ثبتی 2411/49 در کوچه ماهور

لایحه شماره 8867-29/2/ 97درخصوص مجوز تمدید ترمیم نوارهای حفاری معابر سطح شهر

لایحه شماره 3227-3/2/97 در خصوص لایحه طرح ممیزی املاک فاز یک اندیشه 

لایحه شماره 8756-27/2/97 در خصوص لایحه مساعدت در ساخت مسجد مجاور ستاد فرماندهی انتظامی غرب استان تهران

لایحه شماره 10350-3/3/97 در خصوص لایحه توافقنامه شهرداری با وراث مالک پلاک 689/50

لایحه شماره 7359-25/2/97 در خصوص  لایحه مجوز صدور سند مالی برای پلاکهای ثبتی 45563و45567و45568و45570/47

لایحه شماره 8882 -29/2/97 درخصوص لایحه اجرای پروژه های عمرانی در حریم از محل مالیات بر ارزش افزوده

لایحه شماره 9037-29/2/97 در خصوص تأمین اعتبار جابجایی تیر های برق معارض پلهای هوائی

لایحه شماره 9563 - 31 /2/97 درخصوص لایحه پیشنهاد تلویزیون شهری

لایحه شماره 7329 -25/2/97 درخصوص لایحه مجوز صدور سند مالی برای پلاک 5201/49

لایحه شماره 11885 -10/3/97 درخصوص لایحه درخواست افزایش تراکم 180% به 240% در پلاک 2713/47

لایحه شماره 10329 -3/3/97 درخصوص لایحه تغییر کاربری پلاک ثبتی 4758/46

لایحه شماره 10489 -5/3/97 درخصوص لایحه احداث تجاری در پلاک 22811/49

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره  67   یک شنبه       10/4/1397    

لایحه شماره 2071-28/1/97 درخصوص پروژه مشارکتی 45 متری فرمانداری      

لایحه شماره 2975-1/2/97 درخصوص بخشش خسارت تاخیر تادیه پلاک ثبتی 10245/49 ملکی آقای علیرضا احمدی

لایحه شماره 8885-29/2/97 درخصوص پرداخت پاداش پایان خدمت به افراد دارای بازنشستگی 

لایحه شماره 7342-25/2/97 درخصوص استقرار اداره حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در فرهنگسرای امام علی(ع)     

لایحه شماره  10834-7/3/97 درخصوص پلاک ثبتی 17794/1 ملکی آقایان مصطفی و ابراهیم ترکاونی

لایحه شماره 10866-7/3/97 درخصوص پلاک ثبتی 5130/50 ملکی آقای محمد حیدری

لایحه شماره 11922-10/3/97 درخصوص پلاک ثبتی 806/48 ملکی آقای ایرج عطا الهی 

لایحه شماره 12235-13/3/97 درخصوص بیمه آتش سوزی ، بیمه کارفرما در مقابل کارکنان ، بیمه عمر و حادثه گروهی و بیمه تکمیلی پرسنل شهرداری 

لایحه شماره 4091-8/2/97 درخصوص پلاک ثبتی 2556/47 ملکی آقای حسن حضرتی و شرکاء

لایحه شماره 36309-27/8/97 درخصوص پلاک ثبتی 1537/46 ملکی آقای رسول اعتمادی  

لایحه شماره 15565-31/3/97 درخصوص تهاتر بدهی پلاک ثبتی24358/46 و 14405/46

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره  68   دو شنبه       11/4/1397   

لایحه شماره 15565-31/3/97 درخصوص لایحه تهاتر بدهی پلاک های ثبتی 24358/46 و14405/46

لایحه شماره 46405-3/11/97 درخصوص لایحه اخذ مصوبه فوریت و ضرورت اجرای طرح جاده سلامت رودخانه شاد چای

لایحه شماره 10986-7/3/97 درخصوص لایحه پلاک ثبتی 2887/49 ملکی خانم سیده اشرف مروج

لایحه شماره 10980-7/3/ 97درخصوص لایحه پلاک ثبتی 15235/49 ملکی خانم سیده اشرف مروج

لایحه شماره 10983-7/3/97 در خصوص لایحه  پلاک ثبتی 15236/49 ملکی آقای حسین قرنی

لایحه شماره 13590-22/3/97 در خصوص لایحه بازسازی سکوی زباله

لایحه شماره 9688-1/3/97 در خصوص لایحه درخواست مجوز تکمیل ساختمان اداره کل اطلاعات غرب استان تهران

لایحه شماره 9700-1/3/97 در خصوص  لایحه درخواست مجوز تعمیر و بازسازی ساختمان های هلال احمر و ستاد امر به معروف و نهی از منکر و سامانه 137 شهرستان شهریار

لایحه شماره 9708 -1/3/97 درخصوص لایحه پرداخت حق الزحمه ماهیانه به آقای قلی نسب (نیروی خدماتی خانه ملت شهریار)

لایحه شماره 10378-5/3/97 در خصوص لایحه پرداخت اضافه کاری و حق مأموریت به خانم کژال پرویزی

لایحه شماره 13583 -22/3/97 درخصوص لایحه بازیافت نخاله های ساختمانی

لایحه شماره 12250 -13/3/97 درخصوص لایحه صدور سند مالی بابت یک دستگاه آپارتمان مسکونی مفروز مجزا شده از پلاک ثبتی 4200/49 بابت بدهی آقای احمد موسوی به شهرداری

لایحه شماره 6408 -20/2/97 درخصوص پلاک ثبتی 1466/50 ملکی آقای دهقانی و شرکا

لایحه شماره 15239 - 30 / 3 /97 درخصوص خرید یک دستگاه خودرو ایرانی جهت استفاده نماینده محترم مردم شهرستانهای شهریار ،قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی

لایحه شماره 14893 -29/3/97 درخصوصتامین هزینه رهن دفتر نماینده محترم مردم شهریار ،قدس و ملارد

لایحه شماره 7339 -25/2/97درخصوص کمک هزینه به حوزه علمیه امام صادق (ع) و نرجس خاتون (س)

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره  69   سه شنبه    12/4/1397    

لایحه شماره 9098-30/2/97 درخصوص تشکیل ستاد (کمیته )فرهنگی شهرداری شهریار     

لایحه شماره 11445-8/3/97 درخصوص مکاتبه در خصوص پلاک ثبتی 4101/46(صادق شش یکانی )

لایحه شماره 4567-10/2/97 درخصوص توافق نامه پروژه تجاری شهریار

لایحه شماره 11709- 7 / 3 / 97درخصوص توافق با مالکین شهرک مروارید  

لایحه شماره 11793-10/3/97 در خصوص طرح پیشنهادی شرکت آریا پرشین

لایحه شماره 8780-27/2/97 در خصوص لایحه مکاتبه در خصوص پلاک ثبتی 2495/50-2468/50-2860/50(آقای میر حسین جمالی اسکویی)

لایحه شماره 225-3/2/97 در خصوص لایحه ارسال لیست کلیه بازارها،کانکسها و کیوسکها با درج مشخصات

لایحه شماره 12055-12/3/97 در خصوص  لایحه درخواست مجوز جهت تعیین تکلیف مطالبات پیمانکار پروژه روگذر شهدای کهنز

لایحه شماره 3227-3/2/97 در خصوص لایحه طرح ممیزی املاک اندیشه

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره  70  یک شنبه    17/4/1397    

لایحه شماره 15565-31/3/97 درخصوص لایحه تهاتر بدهی پلاک های ثبتی 24358/46 و14405/46

لایحه شماره 46405-3/11/97 درخصوص لایحه اخذ مصوبه فوریت و ضرورت اجرای طرح جاده سلامت رودخانه شاد چای

لایحه شماره 10986-7/3/97 درخصوص لایحه پلاک ثبتی 2887/49 ملکی خانم سیده اشرف مروج

لایحه شماره 10980-7/3/ 97درخصوص لایحه پلاک ثبتی 15235/49 ملکی خانم سیده اشرف مروج

لایحه شماره 10983-7/3/97 در خصوص لایحه  پلاک ثبتی 15236/49 ملکی آقای حسین قرنی

لایحه شماره 13590-22/3/97 در خصوص لایحه بازسازی سکوی زباله

لایحه شماره 9688-1/3/97 در خصوص لایحه درخواست مجوز تکمیل ساختمان اداره کل اطلاعات غرب استان تهران

لایحه شماره 9700-1/3/97 در خصوص  لایحه درخواست مجوز تعمیر و بازسازی ساختمان های هلال احمر و ستاد امر به معروف و نهی از منکر و سامانه 137 شهرستان شهریار

لایحه شماره 9708 -1/3/97 درخصوص لایحه پرداخت حق الزحمه ماهیانه به آقای قلی نسب (نیروی خدماتی خانه ملت شهریار)

لایحه شماره 10378-5/3/97 در خصوص لایحه پرداخت اضافه کاری و حق مأموریت به خانم کژال پرویزی

لایحه شماره 13583 -22/3/97 درخصوص لایحه بازیافت نخاله های ساختمانی

لایحه شماره 12250 -13/3/97 درخصوص لایحه صدور سند مالی بابت یک دستگاه آپارتمان مسکونی مفروز مجزا شده از پلاک ثبتی 4200/49 بابت بدهی آقای احمد موسوی به شهرداری

لایحه شماره 6408 -20/2/97 درخصوص پلاک ثبتی 1466/50 ملکی آقای دهقانی و شرکا

لایحه شماره 15239 - 30 / 3 /97 درخصوص خرید یک دستگاه خودرو ایرانی جهت استفاده نماینده محترم مردم شهرستانهای شهریار ،قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی

لایحه شماره 14893 -29/3/97 درخصوصتامین هزینه رهن دفتر نماینده محترم مردم شهریار ،قدس و ملارد

لایحه شماره 7339 -25/2/97درخصوص کمک هزینه به حوزه علمیه امام صادق (ع) و نرجس خاتون (س)

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره  71  سه شنبه    19/4/1397    

لایحه شماره 15976-3/4/97 درخصوص لایحه پایانه شهید دنیا مالی

لایحه شماره 17233-9/4/97 درخصوص لایحه بکارگیری (اجاره) 96 دستگاه باکس شوی

لایحه شماره 9098 -30/2/97 درخصوص لایحه تشکیل ستاد (کمیته) فرهنگی شهرداری شهریار

لایحه شماره 14163-24/3/ 97درخصوص لایحه درخواست مجوز احداث سالن همایش شهر شهریار در بلوار امیر کبیر (پارکینگ شهرداری)

لایحه شماره 14905-29/3/97 در خصوص لایحه استادیوم ورزشی اندیشه

لایحه شماره 13590-22/3/97 در خصوص لایحه بازسازی سکوی زباله

لایحه شماره 15237-30/3/97 در خصوص لایحه خرید یک دستگاه خودرو ایرانی جهت استفاده فرمانداری محترم شهرستان شهریار

لایحه شماره 14154 -24/3/97 درخصوص لایحه تثبیت گذر دسترسی ضلع جنوبی مصلی

لایحه شماره 17978-12/4/97 در خصوص لایحه ساماندهی جوی آب کشاورزی خیابان چهاردهم غربی اندیشه

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا 

شماره  72  یک شنبه    24/4/1397    

لایحه شماره 10349-3//3/97 درخصوص پلاک ثبتی 4334/47 ملکی آقای جهان عبدی و شریک  

لایحه شماره 13571-21/3/97 درخصوص بکارگیری آقای سعید قره حسن لو

لایحه شماره 13381-21/3/97 درخصوص پلاک ثبتی 1156/46 ملکی آقای مرادی

لایحه شماره 108886-7/3/97 درخصوص پلاک ثبتی 11569/50 ملکی آقای اسماعیل باقری

لایحه شماره 13866-23/3/97 درخصوص پلاک ثبتی 1920/49 ملکی آقای احمد مراد کرمی

لایحه شماره 19041-17/4/97 درخصوص اصلاح قسمتی از مصوبه شماره 831 مورخ 9/4/97 زمینهای تعاونی آزادگان

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره  73  سه شنبه    26/4/1397    

لایحه شماره 20161-24/4/97 درخصوص اخذ مصوبه فوریت و ضرورت  

لایحه شماره 14158-24/3/97 درخصوص مجوز احداث مدرسه در شهرک المهدی اندیشه

لایحه شماره 10350-3/3/97 درخصوص پلاک ثبتی 689/50  

لایحه شماره 18144-12/4/97 درخصوص پلاک ثبتی412/48 ملکی آقای نباتعلی سلطانی    

لایحه شماره 14569-28/3/97 درخصوص مساعدت مالی به خانم اطلس جو 

لایحه شماره 13567-21/3/97 درخصوص پرداخت حق القدم به ائمه جماعات شهرداری در سال 97 

لایحه شماره 3602-4/2/97 درخصوص افزایش شهریه مجموعه های ورزشی شهرداری شهریار در سال97 

لایحه شماره 6849-23/2/97 درخصوص نرخ پیشنهادی سرویس حمل و نقل دانش آموزان شهریار

لایحه شماره 17267-9/4/97 درخصوص بکارگیری فرزند مرحوم سلطانعلی مرادی 

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره  74  یک شنبه    31/4/1397   

لایحه شماره 14971-29/3/97 درخصوص لایحه مساعدت مالی به اقای محمد عسگری

لایحه شماره 15233-30/3/97 درخصوص لایحه  مساعدت مالی به آقای حامد چلبی

لایحه شماره 17229-9/4/97 درخصوص لایحه مساعدت مالی به خانم زهرا چموش گزک

لایحه شماره 17240-9/4/ 97درخصوص لایحه مساعدت مالی به آقای بیوک رستمی

لایحه شماره 17166-9/4/97 در خصوص لایحه مجوز بازسازی گلزار و پارک شهدا گمنام شهریار

لایحه شماره 17716-11/4/97 در خصوص لایحه صورتجلسه هیئت امنای یادمان شهدای گمنام شهرستان شهریار 

لایحه شماره 15332-30/3/97 در خصوص لایحه نامگذاری زمین ورزشی امیریه به نام شهید معظم غلامرضا نفر

لایحه شماره 17275 -9/4/97 درخصوص لایحه مساعدت مالی به خانم فاطمه احمد خانی

لایحه شماره 17302-9/4/97 در خصوص لایحه مساعدت مالی به آقای رمضانعلی احمدی

لایحه شماره 14967-29/3/97 در خصوص لایحه مساعدت مالی به مسجد جامع شهریار

لایحه شماره 15219-30/3/97 در خصوص لایحه خرید دستگاه چوب بر جهت استفاده سازمان پسماند

لایحه شماره 14262-24/3/97 در خصوص لایحه تشکیل شورای نامگذاری و پرداخت حق الجلسه به اعضا جلسه

لایحه شماره 16288-5/4/97 در خصوص لایحه پلاک ثبتی 4386/50 ملکی آقای محمدرضا شاکری

لایحه شماره 15965-3/4/97 در خصوص لایحه پلاک ثبتی 2263/49 ملکی آقای جعفرلو

لایحه شماره 15783-2/4/97 در خصوص لایحه پلاک ثبتی 533/66ملکی آقای هاشم علی ناطقی

لایحه شماره 17293-9/4 /97 در خصوص  لایحه مساعدت مالی به آقای مراد حسین علی مرادی

لایحه شماره 20816-26/4 /97 در خصوص  لایحه پلاک ثبتی 3465/46

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره  75  سه شنبه    2/5/1397   

لاحه شماره 17717-11/4/97 درخواست مجوز بازسازی و احداث بنا در بیمارستان اعصاب و روان میلاد

لایحه شماره 18229-13/4/97 درخصوص ایجاد شرکت حمل ونقل ریلی حومه ای غرب تهران

لایحه شماره 18226-13/4/97 درخصوص بازسازی و آسفالت محوطه اردوگاه شهید منتظری

لایحه شماره 17230- 9 / 4 / 97درخواست مجوز تکمیل بنا حسینیه عباس آباد

لایحه شماره 15253-30/3/97 در خصوص مساعدت مالی به اداره بهزیستی شهریار 

لایحه شماره 15244-30/3/97 در خصوص افزایش بها خدمات آزمایشگاهی سازمان عمران و باز آفرینی فضای شهری

لایحه شماره 17718-11/4/97 در خواست مجوز بازسازی حوزه مقاومت سیج 8 مرکزی حضرت روح اله شهریار

لایحه شماره 14581-28/3/97 در خصوص مساعدت مالی به ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان شهریار

لایحه شماره 15236-30/3/97 در خصوص تامین هزینه تجهیزات دفتر شورا حصار زیرک و تابلوی ورودی روستا 

لایحه شماره 14578-28/3/97 در خصوص مساعدت مالی به مسجد حضرت علی اکبر (ع) کهنز

لایحه شماره 15997-3/4/97 در خصوص اختصاص لاستیک

لایحه شماره 17979-12/4/97 در خواست خانم نسرین عمرانی

لایحه شماره 21525-30/4/97 قرارداد برون سپاری استخر صدف

لایحه شماره 33600-9/8/96 در خصوص تعیین و پرداخت حق المعل سازمان همیاری شهرداریهای استان تهران از پروژه میدان مرکزی میوه و تره بار شهریار

لایحه شماره 3602-4/2/97 در خصوص افزایش شهریه مجموعه های ورزشی شهرداری شهریار

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره  76  یک شنبه    7/5/1397   

لایحه شماره14835-28/3/97 درخصوص پلاک ثبتی 324/49 ملکی اداره اوقاف و امور خیریه شهریار

لایحه شماره 15904-3/4/97 درخصوص تملک زمین ابتدای خیابان طالقانی اندیشه جهت احداث پایانه تاکسیرانی

لیحه شماره 30411-19/7/97 درخصوص974/47 (اراضی وزارت دفاع)

لایحه شماره 19452-20/4/97 درخصوص پلاک ثبتی 2932/49 ملکی آقای سید علی حسینی بندرآبادی و شریک

لایحه شماره 17103-7/4/97 درخصوص پلاک ثبتی 4200/50 و 4199/50 ملکی آقای بیگی

لایحه شماره 16747-6/4/97 درخصوص پلاک ثبتی 2262/49 ملکی آقای جواد احمدی

لایحه شماره 15370-30/3/97 درخصوص پلاک ثبتی3541/49 ملکی آقای حسین گرجی

لایحه شماره 17224-9/4/97 درخصوص ایجاد ارزش افزوده در املاک و اراضی شهرداری

لایحه شماره 18747-16/4/97 درخصوص پلاک ثبتی 3293/47 ملکی آقای عسگری

لایحه شماره 21525-30/4/97 درخصوص قرارداد برون سپاری استخر صدف

لایحه شماره 15170-30/3/97 درخصوص پلاک ثبتی 4046/49 ملکی خانم پروانه گیوی

لایحه شماره14834-28/3/97 درخصوص پلاک ثبتی 7284/50 ملکی اداره اوقاف و امور خیریه شهریار

لایحه شماره15827-2/4/97 درخصوص پلاک ثبتی 22800/49 ملکی آقای علی لطیفی  

لایحه شماره19600-20/4/97 درخصوص پلاک ثبتی 927/45 ملکی آقای محسن علیخانی

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

ماره  77  سه شنبه    9/5/1397   

لایحه شماره 15904-3/4/97 درخصوص تملک زمین ابتدای خیابان طالقانی اندیشه جهت احداث پایانه تاکسیرانی

لایحه شماره 15985-3/4/97 درخصوص احداث مجتمع تجاری ، تفریحی ، گردشگری شهرک مریم 

لایحه شماره 21580-31/4/97 درخصوص پرداخت اضافه کاری و مزایا به خانم پریوش موسیوند

لایحه شماره 19510-20/4/97 درخصوص تغییر کاربری قسمتی از عرصه متعلق به شهرداری واقع در شهرک صدف

لایحه شماره 14162-24/3/97 درخصوص مجوز احداث ساختمان شهرداری مرکز در شهرک اداری

لایحه شماره 22641-4/5/97 درخصوص پلاک ثبتی 5130/50

شماره  78  یک شنبه    14/5/1397  

لایحه شماره16810-6/4/97 درخصوص پیگیری لایحه پروژه چند منظوره شهرک صدف

لایحه شماره 23126-7/5/97 درخصوص فروش باقیمانده ملک متعلق به شهرداری شهریار به پلاک ثبتی 7836/50( ترک تشریفات)

لایحه شماره 15170-30/3/97 درخصوص پلاک ثبتی 4046/49 ملکی خانم پروانه گیوی

لایحه شماره 23809-9/5/97 درخواست مجوز تکمیل ساختمان اداره کل اطلاعات غرب استان تهران

لایحه شماره 18865-16/4/97 درخصوص اصلاح مصوبه شماره 813 مورخ 12/4/96

لایحه شماره 22123-2/5/97 درخصوص فروش متراژ43/4 مترمربع از شارع به مالک پلاک ثبتی 4680/50

لایحه شماره 20571-25/4/97 درخصوص پلاک ثبتی4149/50 ملکی آقای اسماعیلی

لایحه شماره 14786-28/3/97 درخصوص  پلاک ثبتی5320/46 ملکی خانم مریم یاوری

لایحه شماره   21535 -30/4/97 درخصوص لايحه سرويس اياب ذهاب پرسنل

لایحه شماره 20034-23/4/97 درخصوص ساخت سرود شهر شهریار

لایحه شماره 22145-30/3/97 درخصوص تملک ملک مشاع به مساحت 46/2985 مترمربع از پلاک ثبتی 97/75

لایحه شماره 15971-3/4/97 درخصوص پلاک ثبتی1462/44 ملکی آقای محمود حسینی فرد

لایحه شماره 20680-25/4/97 درخصوص مکاتبه جهت پلاک ثبتی7177/49 (توافقنامه خانم لیلا شاهمیری)

لایحه شماره 22811-4/5/97 درخصوص مکاتبه جهت پلاک ثبتی3266/46 (توافقنامه حامداحسان و عزیزاله احسان)

لایحه شماره 20036-23/4/97 درخصوص همکاری نیروی انتظامی با شهرداری در انجام وظایف و ماموریت های محوله

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

 شماره  79  سه شنبه    16/5/1397

لایحه شماره 8935- 29/2/97 در خصوص لایحه تفریغ بودجه

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره  80  یک شنبه       21/5/1397     با توجه به شرکت در جلسه فرمانداری برگزار     نشد .

شماره  81  سه شنبه      23/5/1397    به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا جلسه برگزار نشد .

شماره 82  یکشنبه           27/5/1397

انتخاب هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شهریار

انتخاب نمایندگان کمیسیونهای شورای اسلامی شهر شهریار

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

شماره 83  سه شنبه       29/5/1397

لایحه شماره 8935- 29/2/97 در خصوص لایحه تفریغ بودجه

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

 ( دستور جلسات سال دوم شورای اسلامی شهر شهریار دوره پنجم )

 دستور جلسه شماره 84  یک شنبه       11/6/1397

لایحه شماره 22641-7/3/97 درخصوص پلاک ثبتی 5130/50 ملکی محمد حیدری

لایحه شمااره 20862-26/4/97 درخصوص پلاک ثبتی2320/50 ملکی آقای بیک محمد لو

لایحه شماره 21667-31/4/97 درخصوص پلاک ثبتی 5052/46 ملکی آقای سیفعلی سهرابی

لایحه شماره 17237-9/4/97 درخصوص اجاره غرفه ها ،تجاریها و سایر املاک درآمد زایی سازمانهای شهرداری

لایحه شماره 21588-31/4/97 درخصوص معرفی چندین مکان جهت تبلیلغات فرهنگی توسط حوزه علمیه امام جعفر صادق ع

لایحه شماره 23135-7/5/97 درخصوص مساعدت مالی به خانم مریم قاسمی

لایحه شماره 19061-17/4/97 درخصوص تهیه غذا جهت عوامل کلانتریها ، پاسگاههای انتظامی و پایگاههای ناحیه مقاومت بسیج

لایحه شماره 18681-16/4/97 درخصوص مساعدت مالی به آقای میلاد محمدی

لایحه شماره 20737-26/4/97 درخصوص پرداخت حق جلسه به اعضا و کارشناسان محترم هیات تطبیق

لایحه شماره 22114-2/5/97 درخصوص پلاک ثبتی 2137/50 ملکی آقای رهنما

لایحه شماره 20030-23/4/97 درخصوص تامین بودجه واحد نقلیه (جابجایی برخی از ردیف های بودجه سال 97)

لایحه شماره 18691-16/4/97 درخصوص مساعدت مالی به آقای مهدی رحیمی

لایحه شماره 17229-9/4/97 درخصوص مساعدت مالی به خانم زهرا چموش گزک

لایحه شماره 13568-21/3/97 درخصوص تهاتر بدهی پلاک های ثبتی 18647/46 ،11446/47،9112/46 با طلب آقای مرادی و خانم کیوانلو

لایحه شماره 21711-31/4/97 درخصوص مساعدت مالیبه حسینیه روضه الشهداء اندیشه

لایحه شماره 21710-31/4/97 درخصوص مساعدت مالی به هیات حسین جان (ع)اندیشه

لایحه شماره 26222-21/5/97 درخصوص استفاده هیئت موسس مسجد شهرک شاهد از سوله بحران

لایحه شماره 23451-8/5/97 درخصوص لوله گذاری مسیر انتقال آب روستای عبد آباد فردوسیه

لایحه شماره 27200-23/5/97 درخصوص کمک هزینه به حوزه علمیه امام صادق (ع) و نرجس خاتون (س)

لایحه شماره 27302-24/5/97 درخصوص تجلیل مقام خبر نگار و تقدیر از خبرنگاران شهریار

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

دستور جلسه شماره 85  سه شنبه       13/6/1397

لایحه شماره 8935-29/2/97 درخصوص لایحه تفریغ بودجه

لایحه شماره 21667-31/4/97 درخصوص پلاک ثبتی5052/46 ملکی آقای سیفعلی سهرابی

لایحه شماره 19454-20/4/97 درخصوص پلاک ثبتی 1496/62 ملکی آقای محمد جواد مختاری

لایحه شماره 20665-25/4/97 درخصوص پلاکهای ثبتی 49/10544 و 49/10543 مهدي مصلحي

لایحه شمااره 24674-14/5/97 درخصوص بکارگیری 30 نفر نیروی انسانی روزمزد

لایحه شماره 24461-13/5/97 درخصوص مساعدت مالی به آقای امین حضرتی

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

دستور جلسه شماره 86  یک شنبه       18/6/1397

لایحه شماره 27725-27/5/97 درخصوص لایحه فروش باقیمانده ملک متعلق به شهرداری شهریار به پلاک 7836/50 از طریق ترک تشریفات

لایحه شماره 23134-7/5/97 درخصوص بخشش خسارت تأخیر تأدیه

لایحه شماره 24449-13/5/97 درخصوص مساعدت مالی به سرکار خانم استیفا شاهماری

لایحه شماره 26080-20/5/97 درخصوص مساعدت مالی به اقای فرض علی رضایی

لایحه شماره 31642-14/6/97

لایحه شماره 27292-24/5/97 درخصوص مساعدت به تیم فوتبال اندیشه

لایحه شماره 26131-20/5/97 درخصوص تهیه یکدستگاه خودرو ون مناسب سازی شده ویژه معلولان

لایحه شماره 24455-13/5/97 درخصوص مساعدت مالی به مسجد حبیب بن مظاهر (ع)

لایحه شماره 25969-20/5/97 درخواست مجوز و بازسازی و تعمیر پارکهای شهرک امیریه

لایحه شماره 21256-27/4/97 درخواست مجوز احداث باغ پارک دینار آباد

نامه  شماره 1597-13/6/97 درخصوص طرح دوفوریتی یک قطعه زمین با حفظ مالکیت جهت احداث پاسگاه پلیس راهور به نیروی انتظامی

لایحه شماره 23924-10/5/97 درخصوص مساعدت مالی به خانم مرضیه ابراهیمی پیرلر

لایحه شماره 24442-13/5/97 درخصوص بازسازی گلزار و پارک شهدا گمنام

لایحه شماره 22135-2/5/97 درخصوص پرداخت حقوق و مزایا به آقای خدابخش محمدزاده پودینه

لایحه شماره 20739-26/4/97 درخصوص مساعدت مالی به تیم فوتبال ستارگان شهریار

لایحه شماره 17280-9/4/97 درخصوص برون سپاری فضای سبز ناحیه وائین ،شهرک صدف و شهرک شاهد

لایحه شماره 24675-14/5/97 درخصوص تغییر کاربری قسمتی از پلاک های ثبتی 22946/1 و22957/1 جهت تامین اعتبار احداث فضای آموزشی

لایحه شماره 25479-17/5/97 درخصوص استفاده از خدمات مشاوره ای آقای سعید قره حسن لو 

لایحه شماره 39702-20/9/96 درخصوص خرید زمینهای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)

لایحه شماره 4825-1/6/97 درخصوص بند 1 و 2 صورتجلسه دهمین جلسه شورای معاونین

لایحه شماره 5932-18/2/97 درخصوص اخذ مصوبه فوریت و ضرورت اجرای طرح در خصوص پلاک ثبتی 285/49

لایحه شماره 5932-18/2/97 درخصوص پلاک ثبتی قولنامه ای 90 خانم اشرف نور محمدی

لایحه شماره 20156-23/4/97 درخصوص مکاتبه جهت پلاک ثبتی 6256/50

لایحه شماره 1088-25/4/97 درخصوص پلاک ثبتی 22869/49 ملکی آقای محجوب

لایحه شماره 17237-9/4/97 درخصوص اجاره غرفه ها ،تجاریها و سایر املاک در آمد زاد سازمانهای شهرداری

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

دستور جلسه شماره 87  سه شنبه       20/6/1397          ( فوق العاده )

لایحه شماره 25384-16/5/97 درخصوص اجاره ساختمان جهت استقرار دفتر خبرگزاری صدا و سیما در شهریار

لایحه شماره 23132 - 7/5/97 در خصوص مساعدت مالی به حسینیه بیت العباس ( ع)

لایحه  شماره 24429-13/5/97 در خصوص  مساعدت مالی به سر کار خانم مینا داریانی

لایحه شماره 23924-10/5/97 در خصوص  مساعدت مالی  به خانم مرضیه ابراهیمی پیرلر

لایحه شماره 28210 – 29/5/97 در خصوص مساعدت مالی به  آقای  علیرضا محمد قلی زاده حق شناس

لایحه شماره 31926- 17/6/97 در خصوص درخواست سر کار خانم گیتی عدالت زاده

لایحه شماره 17237- 9/4/97 در خصوص اجاره غرفه ها. تجاریها و سایر املاک در آمد زا سازمانهای شهرداری

لایحه شماره 39702-20/9/96در خصوص زمینهای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)(مدیریت شهرستانهای غرب استان تهران )

لایحه شماره 21831-1/5/97  در خصوص مکاتبه  پ 4987/46

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

دستور جلسه شماره  88   سه شنبه       20/6/1397

لایحه شماره 8935-29/2/97 درخصوص لایحه تفریغ بودجه

لایحه شماره 4567-10/2/97 در خصوصو توافق نامه پروژه تجاری شهریار

لایحه شماره 24675-14/5/97 در خصوص تغییر کاربری قسمتی از پلاک های ثبتی 22946/1 و 22957/1 جهت تامین اعتبار احداث فضای آموزشی

 لایحه شماره 21588-31/4/97 درخصوص معرفی چندین مکان جهت تبلیلغات فرهنگی توسط حوزه علمیه امام جعفر صادق ع

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

دستور جلسه شماره  89   یک شنبه       25/6/1397

لایحه شماره 17335-9/4/97 درخصوص اصلاح مصوبه شماره3577 مورخ12/11/95

لایحه شماره 19453-20/4/97 درخصوص پلاک ثبتتی4329/46 ملکی آقای جلال محمدی

لایحه شماره 29764-5/6/97 درخصوص پلاک ثبتی3912/46 ملکی آقای عبداله اخباری

لایحه شماره 21048-27/4/97 درخصوص پلاک ثبتی3842/47 ملکی خانم ملوک زارع و شریک

لایحه شماره 21573-31/4/97 درخصوص پلاک ثبتی  11174/50  ملکی آقای محمد رضا نصیرلو

لایحه شماره 27394-24/5/97 درخصوص پلاک ثبتی 16496/46 ملکی آقای دولت آبادی

لایحه شماره 23940-10/5/97 درخصوص واگذاری زمین به آموزش و پرورش شهرستان شهریار جهت احداث فضای آموزشی

لایحه شماره 30252-7/6/97 درخصوص قرارداد برون سپاری استخر صدف شهرداری شهریار

لایحه شماره 27201-23/5/97 درخصوص لکه گیری جداول و پیاده رو معابر مناطق و نواحی

لایحه شماره 30882-12/6/97 درخصوص آمار درآمد و هزینه تیر ماه 97 شهرداری شهریار

لایحه شماره 33712-20/6/97 در خصوص مساعدت مالی به هیئت عاشقان حضرت رقیه (س)

لایحه شماره 17280-9/4/97 درخصوص برون سپاری فضای سبز ناحیه وایین، شهرک صدف و شهرک شاهد

لایحه شماره 24367-11/5/97 درخصوص پلاک ثبتی1915/50 ملکی آقای حسن رهنما

لایحه شماره 21585-31/4/97 درخصوص فروش باقیمانده ملک متعلق به شهرداری شهریار پلاک ثبتی1770/49 از طریق مزایده عمومی

لایحه شماره 27265-24/5/97 درخصوص اجاره ساختمان جهت استقرار سازمان عمران و بازآفرینی فضای سبز

لایحه شماره 27294-24/5/94 درخصوص اختصاص 500 مترمربع از باقیمانده قطعه 1015 شهرک مریم جهت احداث پایگاه اورژانس

لایحه شماره 27315-24/5/97 درخصوص صدور سند مالی پلاک ثبتی17507/49 بابت بدهی آقای علی اصغر رسولی

لایحه شماره 21525-30/4/97 درخصوص قرارداد برون سپاری استخر صدف

لایحه شماره 25486-17/5/97 درخصوص تخصیص اعتبار هزینه کفن و دفن اجساد مجهول الهویه و بی سرپرست ]

لایحه شماره 28468-30/5/97 درخصوص پلاک ثبتی 15631/1 ملکی آقای امیر محمد موسوی زاده

لایحه شماره 10940-7/3/97 درخصوص بازگشت به کار آقای علی محمد حسنی

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

دستور جلسه شماره  90  سه شنبه       27/6/1397

لایحه شماره 8935-29/2/97 درخصوص لایحه تفریغ بودجه

لایحه شماره 19122-19/4/97 درخصوص پروژه مشارکتی 45 متری فرمانداری

لایحه شماره 22117-2/5/97 درخصوص واگذاری زمین با حفظ مالکیت

لایحه شماره 29746-5/6/97 درخصوص پلاک ثبتی3912/46 ملکی آقای عبداله اخباری

لایحه شماره 23892-9/5/97 درخصوص استفاده از وکلای دادگستری

لایحه شماره 24499-13/5/97 درخصوص جذب نیرو سازمان آتش نشانی

لایحه شماره 19453-20/4/97 درخصوص پلاک ثبتی4329/46 ملکی آقای جلال محمدی

لایحه شماره 14152-24/3/97 درخصوص احداث جایگاه سوخت

لایحه شماره 27201-23/5/97 درخصوص پروژه لکه گیری جداول و پیاده رو معابر مناطق و نواحی

لایحه شماره 30126-7/6/97 درخصوص پلاک ثبتی5772/46 ملکی آقای سعید صیفی

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

دستور جلسه شماره  91  یک شنبه       1/7/1397

لایحه شماره 32933-21/6/97  درخصوص تغییر مکان کیوسک های واقع در میدان بسیج

لایحه شماره 28764-30/5/97 درخصوص پلاک ثبتی10777/50 ملکی آقای عادل بیات

لایحه شماره 15965-3/4/97 درخصوص پلاک ثبتی2263/49 ملکی آقای جعفرلو

لایحه شماره 16288-5/4/97 درخصوص پلاک ثبتی4386/50 ملکی آقای محمد رضا شاکری

نامه شماره 1741-27/6/97 درخصوص فروش و اجاره اموال متعلق به شهرداری

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

دستور جلسه شماره  92  سه شنبه       3/7/1397

لایحه شماره 17820/1663-25/6/97 درخصوص ماده 7 آبفا

لایحه شماره 23892-9/5/97 درخصوص مجوز جهت استفاده از وکلای دادگستری

لایحه شماره 17280- 9/4/97 در خصوص برون سپاری فضای سبز ناحیه وائین ، شهرک صدف و شهرک شاهد

لایحه شماره 34544-1/7/97 درخصوص توافق مجدد پلاک ثبتی 689/50

لایحه شماره 27968- 28/5/97 درخصوص پلاک ثبتی 277/51 ملکی آقای حبیب اله درخشان

لایحه شماره 31997-17/6/97 درخصوص عملیات اجرایی نصب تجهیزات به منظور اتصال ساختمان های شورا و شهرداری به فیبر نوری

لایحه شماره 27515- 25/5/97 در خصوص اجاره 22 باب تجاری واقع در جنب مجموعه ورزشی امیریه

لایحه شماره 27243 – 24/5/97 درخصوص تامین هزینه تعمیر و نوسازی برخی از مدارس شهر شهریار

نامه شماره 1741 – 27/6/97 درخصوص فروش و اجاره اموال متعلق به شهرداری

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

دستور جلسه شماره  93  یک شنبه       8/7/1397

لایحه شماره 29910-6/6/97 در خصوص پلاک قولنامه ای 7645 ملکی محمدرضا شاکری فر

لایحه شماره 29907 – 6/6/97 درخصوص پلاک قولنامه ای 7648ملکی خانم گلدانه کابلی

لایحه شماره 29921 – 6/6/97 درخصوص پلاک قولنامه ای 6694ملکی آقای علی یار احمدی

لایحه شماره 29906-6/6/97 درخصوص پلاک قولنامه ای 6406 ملکی آقای غلامرضا حسین زاده

لایحه شماره 28608- 30/5/97 در خصوص پلاک ثبتی 9943/48 ملکی شهرداری شهریار

لایحه شماره 20862 – 26/4/97 درخصوص پلاک ثبتی 2320/50 ملکی آقای فرمان بیک محمدلو

لایحه شماره 29845- 6/6/97 در خصوص تعیین تکلیف پلاک ثبتی 12047/47 ملکی آقای اباذر مرادی و شرکاء

لایحه شماره 30836-11/6/97 در خصوص تامین هزینه خرید آب معدنی

لایحه شماره 30240-7/6/97 درخصوص واگذاری یک باب حجره درمیدان میوه وتره باربه انجمن حمایت از زندانیان

لایحه شماره 23926- 10/5/97 درخصوص پرداخت هزینه سفر اعضا محترم شورای اسلامی به مشهد مقدس

لایحه شماره 28041- 28/5/97 درخصوص مساعدت مالی به سرکارخانم گلناز احمدی

لایحه شماره 28047 – 28/5/97 درخصوص مساعدت مالی به سرکار خانم سکینه خسرو بیگی

لایحه شماره 22652 – 4/5/97 درخصوص پلاک ثبتی 4904/48 ملکی آقای اسماعیل خانی

لایحه شماره 22675 – 4/5/97 درخصوص پلاک ثبتی 4903/48 ملکی آقای اسماعیل خانی

لایحه شماره 29602 – 5/6/97 در خصوص پلاک ثبتی 9687/50 ملکی آقای علی صاحب نژاد

لایحه شماره 28926- 1/6/97 درخصوص پلاک ثبتی 15023/49 ملکی آقای حسن پور

لایحه شماره 28310- 29/5/97 درخصوص پلاک ثبتی 1156/46 ملکی آقای مرادی

لایحه شماره 22669-4/5/97 درخصوص اخذ مصوبه فوریت و ضرورت اجرای طرح

لایحه شماره 28338- 29/5/97 درخصوص پلاک ثبتی 2508/49 ملکی خانم زهرا سپهری

لایحه شماره 30993 – 12/6/97 درخصوص پلاک ثبتی 2694/47 ملکی آقای محمدیان

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر شهريار در جلسات رسمي شورا

دستور جلسه شماره  94  سه شنبه       10/7/1397

لایحه شماره 30653- 11/6/97 درخصوص تغییر کاربری

لایحه شماره 30838- 11/6/97 درخصوص درخواست اهالی منطقه امیریه (انتهای خیابان صاحب الزمان عج)

لایحه شماره 31302-13/6/97 درخصوص تملک ملک اوقافی به شماره 7447 تحت تصرف آقای نقی احمدی و شریک

لایحه شماره 27593- 25/5/97 درخصوص پلاک ثبتی 3838/46 ملکی آقای فتح اله خزایی دولیگانی

لایحه شماره 30143-7/6/97 درخصوص برون سپاری مجموعه های ورزشی شهرداری شهریار

لایحه شماره 8891-29/2/97 درخصوص تاسیس موسسه خیریه

لایحه شماره 14572-28/3/97 درخصوص خرید امتیاز تیم فوتبال درتوابع استان تهران

لایحه شماره 23862-9/5/97 درخصوص مساعدت مالی آقایان صالح امیری و عبدالحکیم نعیمی

لایحه شماره 24474-13/5/97 درخصوص مساعدت مالی به سرکارخانم شعله فرخی

لایحه شماره 24443-13/5/97 درخصوص مساعدت مالی به آقای محمد کیهان تاش

لایحه شهرداری در خصوص پلاک ثبتی 2320/50 آقای فرمان بیک محمدلو

لايحه شماره 34545 -1/7/97 درخصوص  ماموريت آقاي امين مروتي نيا

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر  جلسات رسمي شورا

دستور جلسه شماره  95  یک شنبه       15/7/1397

لایحه شماره 30254- 07/6/97 درخصوص مساعدت مالی به آقای علیرضا چهره قانی از کوهنوردان شهریار

لایحه شماره 30241- 7/6/97 درخصوص تهیه اقلام مورد نیاز واحد ترافیک

لایحه شماره 30248-7/6/97 درخصوص خرید اقلام ترافیکی ،تینر ، رنگ ترافیکی و گلاسبید جهت واحد ترافیک

لایحه شماره 30250- 7/6/97 درخصوص خرید آهن الات مورد نیاز واحد ترافیک

لایحه شماره 30829-11/6/97 درخصوص خرید تجهیزات چراغهای راهنمایی

لایحه شماره 30251-7/6/97 درخصوص تهیه و خرید چسب ورزین جهت استفاده واحد ترافیک

لایحه شماره 30262-7/6/97 درخصوص تامین هزینه مصوبات دبیرخانه هفته ناجا مرتبط با حوزه حمل و نقل و ترافیک شهرستان

لایحه شماره 24466-13/5/97 درخصوص مساعدت مالی به سرکار خانم ایران مقنی اصفهانی

لایحه شماره 30247-7/6/97 درخصوص مساعدت مالی به سرکارخانم پروین سلطانی

لایحه شماره 30238 - 7 / 6 /97 درخصوص مساعدت مالی به آقای سعید محمدی

لایحه شماره 23124-7/5/97 در خصوص مساعدت مالی به موسسه خیریه توان پرور معلولین شهریار

لایحه شماره 30234-7/6/97 درخصوص مساعدت مالی به سرکارخانم سمیه شیرازی

لایحه شماره 30258-7/6/97 درخصوص درخواست آقای شکرزاده از اهالی محترم شهرک المهدی

لایحه شماره 28290-29/5/97 درخصوص برون سپاری خدمات شهری مناطق کهنز و رزکان

لایحه شماره 30366-10/6/97 درخصوص فروش زمین به پلاک ثبتی 37794/47 از طریق مزایده عمومی

لایحه شماره 31296-13/6/97 در خصوص زیرسازی ،جدولگذاری و آسفالت محوطه اداره هواشناسی

نامه شماره 1507 -10/6/97 پلیس راهور فا ویژه غرب استان تهران – فرهنگ ترافیک در خصوص هفته ناجا97

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر  جلسات رسمي شورا

دستور جلسه شماره  96  سه شنبه       17/7/1397

لایحه شماره 28857- 01/06/97 درخصوص واگذاری حق السهم شهرداری در طبقه منفی 1 مجتمع فیروزه 19423/49

لایحه شماره 31302- 13/6/97 درخصوص تملک ملک اوقافی به شماره 7447 تحت تصرف آقای نقی احمدی وشریک

لایحه شماره 36146- 8/7/97 درخصوص اعزام 40 نفر از کارگران زحمتکش شهرداری به همراه خانواده به مشهد مقدس

لایحه شماره 24450-13/5/97 درخصوص خرید 500 عدد زیرباکسی بتنی

لایحه شماره 35074-3/7/97 درخصوص احداث 10 باب سرویس بهداشتی در مدرسه شهرک وائین

لایحه شماره 32754-20/6/97 درخصوص ساماندهی و تجهیز پارک کودک

لایحه شماره 35031-3/7/97 در خصوص درخواست مجوز تکمیل احداث استخر در مرکز

لایحه شماره 35029-3/7/97 درخصوص درخواست مجوز زیرسازی و جدولگذاری معابر سطح شهر اندیشه

لایحه شماره 35026-3/7/97 درخصوص مجوز خرید آسفالت جهت پخش اکیپ دستی در معابر سطح شهر

لایحه شماره 35642-5/7/97 درخصوص پرداخت مطالبات مالک پلاک ثبتی 44587/47 بصورت نقدی

لایحه شماره 34005-26/6/97 درخصوص ارسال نظریه کارشناسی و کپی اسناد قطعه 96 تعاونی آزادگان جهت واگذاری به سازمان پسماند

لایحه شماره 30255 – 7/6/97 درخصوص برگزاری مزایده عمومی جهت فروش ضایعات

لایحه شماره 35337-4/7/97 درخصوص مساعدت مالی به مسجد حضرت معصومه (س)

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر  جلسات رسمي شورا

دستور جلسه شماره  97  یک شنبه       22/7/1397

لایحه شماره 33693- 25/06/97 درخصوص پرداخت  حق الزحمه به اعضاء کمیسیون ماده 8 قانون نوسازی و عمران شهری

لایحه شماره 33958- 26/6/97 درخصوص تکمیل ساختمان تجاری اداری پایانه 22 بهمن

لایحه شماره 34337- 31/6/97 درخصوص بکارگیری یکی از فرزندان مرحوم سلطانعلی مرادی

لایحه شماره 33608-25/6/97 درخصوص مساعدت مالی به دبیرستان شاهد حضرت زینب (س)

لایحه شماره 32956-21/6/97 درخصوص مساعدت مالی به علی شافعی

لایحه شماره 29689-5/6/97 درخصوص ضرورت تملک پلاک ثبتی 105/66 جهت اجرای طرح بازگشایی کمربندی شهدای امیریه و تامین پارکینگ استادیوم ورزشی

لایحه شماره 33940-26/6/97 در خصوص تامین اعتبار هزینه مطالعه جامع حمل و نقل و ترافیک شهر شهریار

لایحه شماره 32731-20/6/97 درخصوص احداث هنرستان بر اساس مفادتوافقنامه با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)

لایحه شماره 35837-7/7/97 درخصوص آقای سید علی بندری مالک پلاک ثبتی 2932/49

لایحه شماره 35844-7/7/97 درخصوص مکاتبه در خصوص موقوفه 4530

رسیدگی به غیبت ، تاخیر و تعجیل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر  جلسات رسمي شورا

دستور جلسه شماره  98  سه شنبه       24/7/1397

لایحه شماره 28857- 01/06/97 درخصوص واگذاری حق السهم شهرداری در طبقه منفی 1 مجتمع فیروزه 19423/49

لایحه شماره 32745- 20/6/97 درخصوص مساعدت مالی به آقای حمید دادگر

لایحه شماره 34337- 31/6/97 درخصوص بکارگیری یکی از فرزندان مرحوم سلطانعلی مرادی

لایحه شماره 22350-2/5/97 درخصوص واگذاری 1000 مترمربع زمین با کاربری ورزشی در شهرک فرهنگیان

لایحه شماره 36794-10/7/97 درخصوص برون سپاری خدمات شهری منطقه اندیشه و نواحی وائین و شهرک جعفریه

لایحه شماره 18747-16/4/97 درخصوص پلاک ثبتی 3293/47 ملکی آقای عسگری

رسیدگی به غیبت ، تاخیر و تعجیل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر  جلسات رسمي شورا

دستور جلسه شماره  99  یک شنبه       29/7/1397

لایحه شماره 39663- 24/07/97 درخصوص تملک پلاک ثبتی 921-936/50

لایحه شماره 20034- 23/4/97 درخصوص ساخت سرود شهر شهریار

لایحه شماره 30267- 7/6/97 درخصوص مساعدت مالی به آقای سید مهدی زاهدی

لایحه شماره 14899-16/4/97 درخصوص لایحه تکمیلی

لایحه شماره 38326-18/7/97 درخصوص خرید یک دستگاه نمک پاش پشت کامیونی

لایحه شماره 37265-14/7/97 درخصوص پرداخت حق القدم ائمه جماعات شهرداری در سال 97

لایحه شماره 36156-8/7/97 در خصوص پرداخت اضافه کاری مرداد و شهریور ماه سالجاری به خانم کژال پرویزی

لایحه شماره 36660-10/7/97 درخصوص اشتغال به کار آقای هوشنگ شاه محمدی

لایحه شماره 36610-10/7/97 درخصوص فروش زمین به پلاک ثبتی 38967/1

لایحه شماره 27253-24/5/97 درخصوص پرداخت اضافه کاری به آقای صابر بندعلیان

لایحه شماره 33945-26/6/97 درخصوص مساعدت مالی به نیروی انتظامی جهت توسعه سلامت عمومی و ورزش همگانی

لایحه شماره 32769 – 20/6/97 درخصوص مساعدت مالی به آقای علیرضا اکبری نژاد(قهرمان کاراته)

لایحه شماره 23934- 10/5/97 در خصوص مساعدت مالی به خانم عصمت معصومی

لایحه شماره 27719- 27/5/97 در خصوص مساعدت مالی به خانم نرگس اکبری

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر  جلسات رسمي شورا

دستور جلسه شماره  100  سه شنبه       1/8/1397

لایحه شماره 28290- 29/5/97 درخصوص برون سپاری خدمات شهری مناطق کهنز و رزکان

لایحه شماره 27253- 24/5/97 درخصوص پرداخت اضافه کاری به آقای صابر بند علیان

لایحه شماره 36660- 10/7/97 درخصوص اشتغال به کار آقای هوشنگ شاه محمدی

لایحه شماره 14899-29/3/97 درخصوص لایحه تکمیلی مبنی بر بطلان دعوی خواهان(آقای محمد کلهر)

لایحه شماره 34640-1/7/97 درخصوص مساعدت مالی به گروه مستند سازی چشم های بوعلی

لایحه شماره 37228-14/7/97 درخصوص پلاک ثبتی 3103/47 ملکی آقای اکبر گلچین قره چال

رسیدگی به غیبت ، تاخیر و تعجیل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر  جلسات رسمي شورا

دستور جلسه شماره  101  یک شنبه       13/8/1397

لایحه شماره 33910- 26/06/97 درخصوص پلاک ثبتی 3430/46 ملکی آقای قاسم سلیمانی

لایحه شماره 33121- 21/06/97 درخصوص پلاک ثبتی 7998/49 ملکی خانم ترانه نیک زاد

لایحه شماره 34538- 1/7/97 درخصوص پلاک ثبتی2007/47 ملکی آقای عمران خانعلی زاده

لایحه شماره 37230-14/7/97 درخصوص پلاک قولنامه ای 7569 ملکی آقای حمید شاکری

لایحه شماره 37223-14/7/97 درخصوص مجوز تکمیل احداث تعریض میدان نماز به رزکان

لایحه شماره 37218-14/7/97 درخصوص مجوز احداث پارک در خیابان بنت الهدی شهریار

لایحه شماره 37226-14/7/97در خصوص مجوز پروژه های عمرانی روستاهای اسکمان– رضی آباد بالا-رضی آباد پایین-حصارزیرک-ابراهیم آباد و نصرت آباد

لایحه شماره 37231-14/7/97 درخصوص مجوز جهت پروژه لکه گیری جداول و پیاده رو وترمیم پلهای فلزی معابر مناطق و نواحی

لایحه شماره 38278-17/7/97 درخصوص مجوز آسفالت محوطه بیمارستان امام سجاد(ع)

لایحه شماره 37269-14/7/97 درخصوص سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان معلول و استثنایی

لایحه شماره 40134-25/7/97 درخصوص صورت جامع درآمد و هزینه 6 ماهه اول سال 97

لایحه شماره 37257 – 14/7/97 درخصوص مساعدت مالی به خانم مهناز کمالی خداداد

لایحه شماره 38277- 17/7/97 در خصوص تکمیل ساختمان اداری ،غسالخانه،نمازخانه و سرویس بهداشتی فاز 2 بهشت رضوان

لایحه شماره 37261- 14/07/97 در خصوص تامین هزینه های برگزاری مراسم یادواره شهداوتجلیل ازپیشکسوتان و ایثارگران شهرستان شهریار

لایحه شماره 35468 – 4/7/97 در خصوص مساعدت مالی به سرکارخانم نوری مسئولانجمن هنرهای تجسمی بسیج هنرمندان شهریار

لایحه شماره 41173-1/8/97 درخصوص جابجایی یک حلقه چاه آب شهرداری در اندیشه

لایحه شماره 33939 -26/6/97 درخصوص پرداخت و تنظیم اسنادمالی درخصوص پلاکهای ثبتی فرعی 509و542 از اصلی 69

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر  جلسات رسمي شورا

دستور جلسه شماره  102  سه شنبه       15/8/1397

لایحه شماره 36150- 08/07/97 درخصوص اهداء زمین توسط آقای منصور شهبازیان جهت احداث گرمخانه

لایحه شماره 39188-22/7/97 درخصوص ارائه دو طرح پیشنهادی پروژه چند منظوره شهرک صدف

لایحه شماره 36505-9/7/97 درخصوص توافق نامه فیمابین شهرداری و موقوفه مهین الملک مزینانی

لایحه شماره 42952-13/8/97 درخصوص تفکیک و تغییر کاربری پلاک ثبتی 154 الی120/46 (آقای دکتر امینی)

لایحه شماره 38579-19/7/97 درخصوص انعقاد قرارداد با خانم گل پرور (کارشناس ارشد کشاورزی)

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر  جلسات رسمي شورا

دستور جلسه شماره  103  یک شنبه       20/8/1397

لایحه شماره 38936- 21/7/97 درخصوص تعیین هزینه و آماده سازی تآمین سرانه های شهرک المهدی

لایحه شماره 27928- 28/5/97 درخصوص تبادل لوایح پرونده خواهان فاطمه نوری)

لایحه شماره 33934- 26/6/97 درخصوص مساعدت مالی به آقای همت محرمی

لایحه شماره 33953-26/6/97 درخصوص مساعدت مالی به سرکار خانم فاطمه مهدوی

لایحه شماره 37168-12/7/97 درخصوص لایحه بازسازی گلزار و پارک شهدای گمنام شهریار

لایحه شماره 42984-13/8/97 درخصوص شرکت در مسابقات عملیات ورزشی آتش نشانان جهان

لایحه شماره 38787-19/7/97در خصوص مساعدت مالی جهت تکمیل و راه اندازی مسجد جامع شهریار 

لایحه شماره 38659-19/7/97 درخصوص استفاده پرسنل شهرداری از مراکز فرهنگی ورزشی شهرداری

لایحه شماره 40438-28/7/97 درخصوص تامین هزینه عوارض دارایی و نقل و انتقال و حق التحریر دفتر خانه

لایحه شماره 39250-22/7/97 درخصوص پرداخت حقوق و مزایا به آقای حسینی (رئیس محترم اداره حراست شهرداری)

لایحه شماره 29683– 5/6/97 درخصوص اخذ مصوبه تملک ملک ورثه مرحوم محمد علی کریم نژادجهت تامین پارکینگ و توسعه بهشت رضا (ع)

لایحه شماره 37521 – 15/7/97 درخصوص پلاک 770/50 (احمد رهگذر و فاطمه رهگذر )

لایحه شماره 34135- 27/6/97 در خصوص اخذ مصوبه ضرورت تغییر کاربری 90/9259 مترمربع از پلاک 4/75 جهت احداث پارک و فضای سبز

لایحه شماره 37520- 15/07/97 در خصوص مکاتبه جهت پلاک ثبتی 508/50 غلامعلی رهگذر

لایحه شماره 37167 – 12/7/97 در خصوص  مکاتبه جهت پلاک ثبتی521- 520/50 سید مرتضی حسینی

لایحه شماره 55963 -14/6/97 درخصوص پلاک ثبتی 247 محمد علی یعقوبی

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر  جلسات رسمي شورا

دستور جلسه شماره  104  سه شنبه       22/8/1397

لایحه شماره 38936- 21/7/97 درخصوص تعیین هزینه و آماده سازی تآمین سرانه های شهرک المهدی

لایحه شماره 22350-2/5/97 درخصوص واگذاری 1000 مترمربع زمین با کاربری ورزشی در شهرک فرهنگیان

لایحه شماره 39255- 22/7/97 درخصوص خرید سه دستگاه خودرو سمند جهت فرماندهی انتظامی شهرستان شهریار

لایحه شماره 40622-29/7/97 درخصوص تهاترواخذ مطالبات شهرداری از شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با پلاک ثبتی 14503/49

لایحه شماره 37168-12/7/97 درخصوص لایحه بازسازی گلزار و پارک شهدای گمنام شهریار

لایحه شماره 19506-20/4/97 درخصوص پروژه تجاری و تفریحی سیتی سنتر میدان جهاد

لایحه شماره 39188-22/7/97 درخصوص ارائه دو طرح پیشنهادی در خصوص پروژه چند منظوره شهرک صدف

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر  جلسات رسمي شورا

دستور جلسه شماره  105  یک شنبه       27/8/1397

لایحه شماره 41649- 5/8/97 درخصوص پلاک ثبتی 15235/49 ملکی خانم سیده اشرف مروج

لایحه شماره 41648- 5/8/97 درخصوص پلاک ثبتی 15236/49 ملکی آقای حسین قرنی

لایحه شماره 41650- 5/8/97 درخصوص پلاک ثبتی2887/49 ملکی خانم سیده اشرف مروج

لایحه شماره 16141-4/4/97 درخصوص پلاک ثبتی 11072/50 ملکی آقای حمید عبدی و شریک

لایحه شماره 41002-1/8/97 درخصوص مساعدت مالی به آقای مرتضی الویری

لایحه شماره 40864-30/7/97 درخصوص مساعدت مالی به آقای عباسعلی نعیمی پور

لایحه شماره 42649-9/10/96در خصوص تعیین تکلیف عوارض قطع اشجار مربوط به پلاک ثبتی 1631/62

لایحه شماره 38279-17/7/97 درخصوص برپایی شهرک ترافیک جهت دانش آموزان

لایحه شماره 50333-29/11/96 درخصوص کمک هزینهئ شورای اسلامی بخش مرکزی از محل درآمدهای حریم

لایحه شماره 40997-1/8/97 درخصوص مساعدت مالی به آقای رضا علی حسامی

لایحه شماره 37216– 14/7/97درخصوص تملک پلاک ثبتی335/50جهت ارائه به اداره ورزش وجوانان باحفظ مالکیت شهرداری

لایحه شماره 35634 – 5/7/97 درخصوص درخواست خانواده مرحوم نصراله محمدی (ازهمکاران حوزه معاونت فرهنگی)

لایحه شماره 31909- 17/6/97 در خصوص واگذاری سالن ها و استخرهای شهرداری به صورت اجاره به شرط تملیک

لایحه شماره 40611- 29/7/97 در خصوص گزارش اجرای بند های6 و 8 کارگروه عمران شورای آموزش و پرورش جهت افزایش سرویس بهداشتی

لایحه شماره 41962 – 6/8/97 در خصوص واگذاری 98/3 مترمربع به مالک پلاک ثبتی 1077/50

لایحه شماره 41510-3/8/97 درخصوص مساعدت مالی به اداره بهزیستی شهرستان شهریار

نامه شماره 36/4488/206-10/8/97 اداره ورزش وجوانان شهرستان شهریار درخصوص اختصاص پاداش به مهدی علیاری قهرمان کشتی

لایحه شماره 42541-10/8/97 درخصوص پرداخت هزینه کتب خریداری شده

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر  جلسات رسمي شورا

دستور جلسه شماره  106  سه شنبه       6/9/1397

لایحه شماره 38936- 21/7/97 درخصوص تعیین هزینه و آماده سازی تامین سرانه های شهرک المهدی

لایحه شماره 22350- 2/5/97 درخصوص واگذاری 1000 مترمربع زمین با کاربری ورزشی در شهرک فرهنگیان

لایحه شماره 1418- 22/1/97 درخصوص احداث بازار بزرگ فرش ، مبلمان ،لوستر و ...

لایحه شماره 19506-20/4/97 درخصوص پروژه تجاری و تفریحی سیتی سنتر میدان جهاد

لایحه شماره 37168-12/7/97 درخصوص بازسازی گلزار و پارک شهدای گمنام شهریار

لایحه شماره 23268-7/5/97 درخصوص افزایش تراکم از 120 درصد به 180 درصد کل سطح شهر

لایحه شماره 40029- 25/7/97 درخصوص افزایش تراکم در قطعات مسکونی شبکه بهداشت حصارزیرک

لایحه شماره 45391-26/8/97 در خصوص خرید یک دستگاه بیل بکهو

لایحه شماره 39188- 22/7/97 درخصوص طرح پیشنهادی در خصوص پروژه چند منظوره شهرک صدف

لایحه شماره 37007-11/7/97 درخصوص احداث مسجد و سرای محله در شهرک مخابرات

لایحه شماره 29683-5/6/97 درخصوص تملک ملک ورثه مرحوم محمد علی کریم نژاد

طرح شماره 2357-22/8/97 درخصوص انتخاب حسابرس شورای اسلامی شهر شهریار

رسیدگی به غیبت ، تاخیر و تعجیل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر  جلسات رسمي شورا

دستور جلسه شماره  107  یک شنبه       11/9/1397

لایحه شماره 42574- 10/8/97 درخصوص اجرای جاده سلامت خیابان درختی اندیشه

لایحه شماره 39249- 22/7/97 درخصوص خرید زمین از ستاد اجرائی حضرت امام خمینی (ره)

لایحه شماره17820/2104-20/8/97 درخصوص لایحه ماده 7 (چالش های تامین و توزیع آب شرب )

لایحه شماره 41148-1/8/97 درخصوص واگذاری زمین به اداره آب و فاضلاب شهریار 

لایحه شماره 42539-10/8/97 درخصوص تشکیل شورای نامگذاری و پرداخت حق الجلسه به اعضاء جلسه

لایحه شماره 38780- 19/7/97 درخصوص مساعدت مالی به خانم مهناز باقری

لایحه شماره 41011-1/8/97 در خصوص مساعدت مالی به خانم فرحناز احمدی

لایحه شماره 40105- 25/7/97 درخصوص مجوز تکمیل بازسازی ومرمت امامزاده هادی (ع)

لایحه شماره 45536 – 27/8/97 در خصوص تهاتر بدهی پلاک ثبتی 34212/47 با دوباب تجاری مربوط به آقای احسان بهمن پور

لایحه شماره 44349-21/8/97 درخصوص مساعدت مالی به آقای ابوالقاسم بزرگی

لایحه شماره 39644-23/7/97 در خصوص نقض دادنامه مربوط به کانال عباسپور

لایحه شماره 45374-26/8/97 درخصوص پلاک ثبتی 2699/50 آقای مجید واله و شریک

لایحه شماره 40688-29/7/97 درخصوص پلاک ثبتی 2137/50 ملک آقای رهنما

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر  جلسات رسمي شورا

دستور جلسه شماره  108  سه شنبه       13/9/1397

لایحه شماره 32750- 20/6/97 درخصوص تملک ملک در قبال طلب شهرداری از پلاک ثبتی 22630/50مربوط به آقای شعبانی و شریک 

لایحه شماره 39249- 22/7/97 درخصوص خرید زمین از ستاد اجرائی حضرت امام خمینی (ره)

لایحه شماره 40105- 25/7/97 درخصوص مجوز تکمیل بازسازی ومرمت امامزاده هادی (ع)

لایحه شماره 43952-20/8/97 درخصوص مجوز بازسازی ساختمان مجموعه باغ – پارک عالیخانی امیریه 

لایحه شماره 38264-17/7/97 درخصوص درخواست آقای امیر حسین حاجی نصیری در خصوص بخشودگی عوارض

لایحه شماره 43139- 13/8/97 درخصوص گزارش عملکرد سه ماهه دوم پروژه های عمرانی تا سقف 15 میلیارد ریال

لایحه شماره 48163-10/9/97 در خصوص اجاره ساختمان جهت استقرار شهرداری ناحیه رزکان

لایحه شماره 22117- 2/5/97 درخصوص اجرای تفاهم نامه شماره 13550(واگذاری زمین به اداره کل اطلاعات غرب استان تهران )

لایحه شماره 44147 – 20/8/97 در خصوص افزایش هزینه پرداختی به مدیران شهرداری جهت استفاده از خودروهای شخصی جایگزین خودروی اداری

لایحه شماره 44348-21/8/97 درخصوص تامین هزینه استقرار ایستگاه سنجش و آلودگی هوا

لایحه شماره 44072-20/8/97 در خصوص مجوز احداث ابنیه مورد نیاز بیمارستان اعصاب و روان میلاد شهریار

لایحه شماره 41172-1/8/97 درخصوص برون سپاری پایانه مسافربری شهید دنیامالی

لایحه شماره 48155-10/9/97 درخصوص پیش فروش غرف پروژه میدان مرکزی میوه و تره بار

لایحه شماره 46748 – 3/9/97 درخصوص تملک یک دستگاه آپارتمان مسکونی

رسیدگی به غیبت ، تاخیر و تعجیل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر  جلسات رسمي شورا

دستور جلسه شماره  109  یک شنبه       18/9/1397

لایحه شماره 48159- 10/9/97 درخصوص اعلام چشم انداز راهبردی – عملیاتی 5 و 20 ساله شهرداری شهریار 

لایحه شماره 48686- 12/9/97 درخصوص مساعدت مالی به ستاد بزرگداشت شهدای مدافع حرم شهرستان شهریار

لایحه شماره 43829- 19/8/97 درخصوص مجوز احداث نمازخانه و سالن اجتماعات در پارک 22 بهمن

لایحه شماره 45244-26/8/97 درخصوص مساعدت مالی به دبیرستان مفتح 

لایحه شماره 43142-13/8/97 درخصوص مساعدت مالی به سرکارخانم ژیلا حاج علی اکبری

لایحه شماره 43555- 15/8/97 درخصوص پلاک ثبتی 45980/47 ملکی آقایی عباس زاده

لایحه شماره 46859-3/9/97 در خصوص پلاک ثبتی 16288/1 ملکی آقای منصور بختیاروند

لایحه شماره 46815- 3/9/97 درخصوص پلاک ثبتی 15025/49  ملکی آقای احمد عبدی

لایحه شماره 45014 – 23/8/97 در خصوص پلاک ثبتی 9714/49 ملکی آقای ابراهیمی

لایحه شماره 42548-10/8/97 درخصوص پلاک ثبتی 2344/47 ملکی آقای سعید اعتقادی و مجید خزایی

لایحه شماره 42441-9/8/97 در خصوص  پلاک ثبتی 12563/49 ملکی آقای مصطفی عبدالکریم

لایحه شماره 45203-26/8/97 درخصوص پلاک ثبتی 16069/1 ملکی آقای محمد فرهادی و شریک

درخواست تجدید انعقاد  قرارداد با جناب آقای ستارزاده بعنوان مشاور فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر شهریار

رسیدگی به غیبت ، تاخیر و تعجیل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر  جلسات رسمي شورا

دستور جلسه شماره  110  سه شنبه       20/9/1397

لایحه شماره 38280- 17/7/97 درخصوص جذب نیرو برای آتش نشانی 

لایحه شماره 45308- 25/10/96 درخصوص سرانه های متعلق به شهرداری شهریاراز تعاونی آزادگان 1201/47

لایحه شماره 44476- 21/8/97 درخصوص بخشودگی تاخیر تادیه آقای محمد ابراهیم خیریه مالک پلاک ثبتی 2507/48

لایحه شماره 42536-10/8/97 درخصوص تشکیل دفاتر خدمات الکترونیک 

لایحه شماره 44897-22/8/97 درخصوص ساماندهی وضعبت تعاونی مصرف شهرداری شهریار

لایحه شماره 46049- 29/8/97 درخصوص مساعدت مالی به خانم عالیه گجری

لایحه شماره 43343-14/8/97 در خصوص مکاتبه پلاک ثبتی 152/48 ملکی آقای همایون اردشیری

رسیدگی به غیبت ، تاخیر و تعجیل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر  جلسات رسمي شورا

دستور جلسه شماره  111  سه شنبه       27/9/1397

لایحه شماره 45523- 27/8/97 درخصوص ساخت پلهای عابر پیاده 

لایحه شماره 44854- 23/8/97 درخصوص خرید دو دستگاه وانت مزدا

لایحه شماره 46890- 03/09/97 درخصوص افزایش اعتبار قرارداد برون سپاری منطقه اندیشه ، نواحی وائین و شهرک جعفریه

لایحه شماره 46870-03/09/97 درخصوص صدورمجوز ادامه لایروبی ، پاکسازی و خشکاندن حوضچه های آبهای سطحی امیریه

لایحه شماره 46781-03/09/97 درخصوص توافقنامه شماره 45900 – 28/7/97 پلاک 145/69 ق 13 (پارک کودک)

لایحه شماره 48306- 11/9/97 درخصوص مساعدرخواست مالکین ساختمان به پلاک ثبتی 8316/49 جهت حفر چاه

لایحه شماره 46749-03/09/97 در خصوص اتصال کمربندی امیرکبیر به کمربندی امام حسین (ع) واقع در غرب شهر وحیدیه

لایحه شماره 48160 – 10/9/97 درخصوص واگذاری اماکن ورزشی (زمین فوتبال و فوتسال )به مدیر باشگاه پرسپولیس شهریار

رسیدگی به غیبت ، تاخیر و تعجیل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر  جلسات رسمي شورا

دستور جلسه شماره  112  یک شنبه       2/10/1397

لایحه شماره 48300-11/9/97 درخصوص خرید اقلام ورزشی مورد نیاز مجموعه ورزشی اقتدار-رشته ورزشی تکواندو 

لایحه شماره 48751-13/9/97 درخصوص پرداخت حق القدم ائمه جماعات

لایحه شماره 37273-14/7/97 درخصوص پیشنهاد اصلاح نرخ کرایه تاکسی و اتوبوس در سال 97

لایحه شماره 48718-13/9/97 درخصوص افزایش اعتبار بیمه تکمیلی در سالجاری

لایحه شماره 46993-5/9/97 درخصوص تحویل مدرسه صدف 2 به آموزش و پرورش شهرستان شهریار

لایحه شماره 44563-22/8/97 درخصوص مساعدت مالی به خانم سکینه خسرو بیگی

لایحه شماره 21665-31/4/97 درخصوص اخذ مصوبه فوریت پلاک ثبتی 621/66 کبری حاجی بابایی

لایحه شماره 21660-31/4/97 درخصوص اخذ مصوبه فوریت پلاک ثبتی 380/66

لایحه شماره 21662-31/4/97 درخصوص اخذ مصوبه فوریت پلاک ثبتی 624/66

لایحه شماره 21661-31/4/97 درخصوص اخذ مصوبه فوریت پلاک ثبتی 623/66

لایحه شماره 31648-15/6/97 درخصوص اخذ مصوبه فوریت پلاک ثبتی 113/66

لایحه شماره 48150-10/9/97 درخصوص بکارگیری نیروی انسانی متخصص

لایحه شماره 49640 – 20/9/97 درخصوص اخذ مصوبه  ضرورت توسعه احداث ساختمان هاي شهرداري جهت استقرار و دفاتر نمايندگي ادارات آب ،برق،گاز و اورژانس در شهرک اميريه

رسیدگی به غیبت ، تاخیر و تعجیل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر  جلسات رسمي شورا

دستور جلسه شماره  113  سه شنبه       4/10/1397

لایحه شماره 46971-6/9/97 درخصوص تجلیل از حافظان و قاریان برتر و ممتاز 

لایحه شماره 46965-5/9/97 درخصوص تهیه نقشه راهنمای شهرستان شهریار

لایحه شماره 46973-6/9/97 درخصوص مساعدت مالی به آقای محمد حنیفه میرزایی

لایحه شماره 48150-10/9/97 درخصوص بکارگیری نیروی انسانی متخصص

لایحه شماره 49646-18/9/97 درخصوص تغییر صندوق بازنشستگی آقایان مهدی زارعی ، عباس مرادی و محمد رضا معینی بنا

لایحه شماره 48157-10/9/97 درخصوص عقد قرارداد با اپراتورهای همراه اول ، ایرانسل و رایتل

لایحه شماره 46967-5/9/97 درخصوص بخشودگی عوارض نوسازی بیمارستان امام سجاد (ع)

لایحه شماره 46968-6/9/97 درخصوص تشکیل کمیسیون ماده 8 قانون نوسازی و عمران شهری و پرداخت حق الجلسه به اعضاء

لایحه شماره 50181 – 20/9/97 درخصوص مکاتبه پلاک ثبتی 7177/49 ملکی خانم سیده لیلا شاهمیری

لایحه شماره 50730 – 22/9/97 درخصوص درخواست مجوز تکمیل فرهنگسرای قرآنی کهنز

لایحه شماره 50294 – 20/9/97 درخصوص پرداخت حقوق و مزایا به آقای خدابخش محمدزاده پودینه

لایحه شماره 48753 – 13/9/97 درخصوص درخواست مجوز بازسازی و تعمیرات خانه کشتی شهریار

رسیدگی به غیبت ، تاخیر و تعجیل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر  جلسات رسمي شورا

دستور جلسه شماره  114  یک شنبه       9/10/1397

لایحه شماره 51231-25/9/97 درخصوص مساعدت مالی به هیئت ثاراله اندیشه   

لایحه شماره 51101-5/9/97 درخصوص مساعدت مالی به هیئت جنت العباس(ع)

لایحه شماره 38777-19/7/97 درخصوص مساعدت مالی باشگاه فرهنگی ورزشی شهید کلهر

لایحه شماره 48718-13/9/97 درخصوص افزایش اعتبار بیمه تکمیلی در سالجاری

لایحه شماره 51627-27/9/97 درخصوص پلاک ثبتی 9714/49 ملکی آقای ابراهیمی  

لایحه شماره 47827-8/9/97 درخصوص مکاتبه جهت ملک موقوفه 7634 آقای پرویز نوروزی

لایحه شماره 46969-5/9/97 درخصوص پرداخت حق الجلسه به اعضا و کارشناسان محترم هیات تطبیق

لایحه شماره 49199-15/9/97 درخصوص پلاک ثبتی 6256/ 50  آقای محمد عبدی ناظم آباد

لایحه شماره 48713 – 13/9/97 درخصوص بخشودگی خسارت تأدیه چک های یونس خسروی کیا

رسیدگی به غیبت ، تاخیر و تعجیل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر  جلسات رسمي شورا

دستور جلسه شماره  115  سه شنبه       11/10/1397

لایحه شماره 53175-4/10/97 درخصوص تغییر کاربری مساحت 73/2163 مترمربع از پلاک ثبتی 23022/1 در شهرک صدف

لایحه شماره 41653-5/8/97 درخصوص تعریض گذرهای شهرک جعفریه

لایحه شماره 50730-22/9/97 درخصوص مجوز تکمیل فرهنگسرای قرآنی کهنز

لایحه شماره 51254-25/9/97 درخواست هیئت امنا مسجد قمر بنی هاشم امیریه جهت استفاده از زمین جنب آن مسجد

لایحه شماره 53129-4/10/97 درخصوص تملک ملک در قبال طلب شهراری از پلاک ثبتی 22630/50 مربوط به آقای شعبانی و شریک 

رسیدگی به غیبت ، تاخیر و تعجیل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر  جلسات رسمي شورا

دستور جلسه شماره  116  یک شنبه       16/10/1397

لایحه شماره 54988-13/10/97 درخصوص تغییر کاربری مساحت 73/2163 مترمربع از پلاک ثبتی 23022/1 درشهرک صدف

نامه شماره 51340-25/9/97 درخصوص گزارش عملیاتی انجام شده در خصوص تجاری پایانه 22 بهمن شهریار

لایحه شماره 48718 – 13/9/97 درخصوص افزایش اعتبار بیمه تکمیلی در سالجاری

لایحه شماره 51865-27/9/97 درخصوص برون سپاری پایانه مسافربری شهید دنیامالی

لایحه شماره 52572-2/10/97 درخصوص تامین اعتبار جهت پرداخت مالیات به اداره دارایی 

لایحه شماره 44417 – 21/8/97 درخصوص مساعدت مالی به خانم عالم تاج شریفی

لایحه شماره 48748 – 13/9/97 درخصوص استقرار دفتر خبرگزاری صدا و سیما در ساختمان اداری سازمان آتش نشانی

لایحه شماره 50283 – 20/9/97 درخصوص آموزش کارکنان شهرداری

لایحه شماره 49636 – 18/9/97 درخصوص افزایش قیمت خرید یکدستگاه سمند جهت سازمان حمل و نقل بار و مسافر

لایحه شماره 50277 – 20/9/97 درخصوص تمدید مهلت موضوع مصوبه شماره 1426 مورخ 24/5/97 (پرداخت پاداش پایان خدمت پرسنل شهرداری)

لایحه شماره51102 – 24/9/97 درخصوص پلاک ثبتی 3952/46 ملکی آقای حسین نان شکری و مقصود نشاط

لایحه شماره51038– 24/9/97 درخصوص پلاک ثبتی 669/50 ملکی آقای محمود محمد رضایی

لایحه شماره49651 – 18/9/97 درخصوص اخذ مصوبه فوریت و ضرورت اجرای طرح پلاک ثبتی 497/50

لایحه شماره 49634 – 18/9/97 درخصوص مساعدت مالی به آقای اسرافیل محمدی

رسیدگی به غیبت ، تاخیر و تعجیل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر  جلسات رسمي شورا

دستور جلسه شماره  117  سه شنبه       18/10/1397

لایحه شماره 48254-11/9/97 درخصوص دفترچه عوارض و بهاء خدمات سال 1398 شهرداری و سازمانهای تابعه

لایحه شماره 33958-26/6/97 درخصوص تکمیل ساختمان تجاری اداری پایانه 22 بهمن شهریار

لایحه شماره 51351 – 25/9/97 درخصوص مساعدت مالی به آقای میلاد مغانلو

لایحه شماره 53869-09/10/97 درخصوص تهاتر بدهی پلاکهای ثبتی 3965/47 و 3422/46 یک باب تجاری به پلاک ثبتی 46618/47

لایحه شماره 50364-20/09/97 درخصوص ارائه لیست املاک و کیوسک های سطح شهریار

لایحه شماره 49199 – 15/9/97 درخصوص پلاک ثبتی 6256/50 ملکی آقای محمد عبدی ناظم آباد

لایحه شماره 53339- 5/10/97 درخصوص پلاک ثبتی 3246/49 ملکی آقای سیاح پور

رسیدگی به غیبت ، تاخیر و تعجیل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر  جلسات رسمي شورا

دستور جلسه شماره  118  یک شنبه       23/10/1397

لایحه شماره 48254-11/9/97 درخصوص دفترچه عوارض و بهاء خدمات سال 1398 شهرداری و سازمانهای تابعه

لایحه شماره 54458-11/10/97 درخصوص احداث 6 باب مدرسه

لایحه شماره 48733 – 13/9/97 درخصوص تشکیل شورای نامگذاری و پرداخت حق الجلسه به اعضاء جلسه

لایحه شماره 53880-09/10/97 درخصوص مساعدت مالی به مسجد امام خمینی (ره) شهرک وائین

لایحه شماره 48303-11/09/97 درخصوص اجاره سوله بحران واقع در شهرک شاهد به هیات موسس مسجد حضرت صاحب الزمان (عج) شهرک شاهد

لایحه شماره 51103 – 24/9/97 درخصوص پلاک ثبتی 22637/49 ملکی آقای حسن مراد مرادی

لایحه شماره 50734- 22/09/97 درخصوص پلاک ثبتی 1767/62 ملکی آقای سید یحیی مصطفوی قیام

لایحه شماره 55171 – 15/10/97 درخصوص تهاتر و تملک ملک آقای نقی احمدی (موضوع مصوبه شماره 2491 – 6/9/97 )

رسیدگی به غیبت ، تاخیر و تعجیل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر  جلسات رسمي شورا

دستور جلسه شماره  119  سه شنبه       25/10/1397

لایحه شماره 55928-18/10/97 درخصوص تملک آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 43460/1 

لایحه شماره 54458-11/10/97 درخصوص تملک آپارتمان مسکونی در پلاک ثبتی 3191/47

لایحه شماره 49627 – 18/9/97 درخصوص پرداخت حقوق و مزایا به سرکار خانم شهناز بصیری فر

لایحه شماره 53103-04/10/97 درخصوص استفاده از تجربیات آقای حسین تقوی به عنوان مشاور فرهنگی در امور جوانان

لایحه شماره 54450-11/10/97 درخصوص استفاده از تجربیات آقای محمد خامسی

لایحه شماره 49643 – 18/9/97 درخصوص مساعدت مالی به سرکارخانم مریم عزیزی

لایحه شماره 52574- 02/10/97 درخصوص مساعدت مالی به خانم زهرا سپهری

لایحه شماره 49626 – 18/09/97 درخصوص مساعدت مالی به کلانتری 12 اندیشه

لایحه شماره 49624 – 18/9/97 درخصوص مساعدت مالی به حوزه مقاومت بسیج امام علی (ع)

لایحه شماره 48162 – 10/9/97 درخصوص مساعدت مالی به حوزه مقاومت بسیج 8 مرکزی روح الله (ره)شهریار

لایحه شماره 51238 – 25/9/97 درخصوص تصویب صورتجلسه توسعه عمرانی گلزار شهدا و ضلع شمالی آستان مقدس امام زاده اسماعیل شهریار

لایحه شماره 56711 – 22/10/97 درخصوص تغییر کاربری قسمتی از زمینهای مشروحه در متن لایحه به تجاری و مسکونی جهت تامین منابع مالی احداث مساجد

لایحه شماره 51397 – 25/9/97 درخصوص بازگشت به کار آقای حسین افشار

لایحه شماره 52559 – 2/10/97 درخصوص درخواست آقای اسمعیل احمدوند مالک پلاک ثبتی 434/47

لایحه شماره 48714 – 13/9/97 درخصوص درخواست اداره تربیت بدنی شهریار جهت تغییر نام زورخانه حسین بن علی (ع)

لایحه شماره 46751 – 3/9/97 درخصوص پرداخت اجرت المثل ماهانه به شرکت تعاونی انقلاب شهریار

لایحه شماره 46987 – 05/09/97 درخصوص اهداء زمین توسط آقای منصور شهبازیان به شهرداری شهریار جهت احداث گرمخانه

لایحه شماره 51038 – 24/09/97 درخصوص پلاک ثبتی 669/50 ملکی آقای محمود محمدرضایی

لایحه شماره 53715 – 08/10/97 درخصوص پلاک ثبتی 11231/50 ملکی آقای عباس بهارلو

لایحه شماره 54744 – 12/10/97 درخصوص مکاتبه پلاک ثبتی 8068/49 ملکی آقای محمود عمویی

لایحه شماره 57206 – 24/10/97 درخصوص درخواست هیئت امناء مسجد قمربنی هاشم

رسیدگی به غیبت ، تاخیر و تعجیل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر  جلسات رسمي شورا

دستور جلسه شماره  120  یک شنبه       30/10/1397

لایحه شماره 53172-4/10/97 درخصوص مساعدت مالی به خانم مهری زارعی

لایحه شماره 51258-25/9/97 درخصوص مساعدت مالی به آقای محمد طاهری پژمان

لایحه شماره 49653-18/9/97 درخصوص پرداخت عوارض نوسازی و درآمد پلاکهای ثبتی 509 و 542 فرعی از اصلی 69

لایحه شماره 49632-18/9/97 درخصوص نرخ پیشنهادی سرویس حمل و نقل دانش آموزان شهرستان شهریار

لایحه شماره 49622-18/9/97 درخصوص اجاره مجموعه ورزشی رضی آباد پایین به شورای اسلامی روستای رضی آباد پایین

لایحه شماره 50288-20/9/97 درخصوص جمع آوری متکدیان و معتادان

لایحه شماره 44897-22/8/97 درخصوص ساماندهی وضعیت تعاونی مصرف شهرداری شهریار

لایحه شماره 281/م/842-20/9/97 درخصوص اجاره یک باب منزل مسکونی جهت سکونت فرمانده محترم نیروی انتظامی شهریار

لایحه شماره 51250-25/9/97 درخصوص مساعدت مالی به توانخواه آقای جواد دو دانگه

لایحه شماره 53177-4/10/97 درخصوص بخشش خسارت تاخیر تادیه

لایحه شماره 49619-18/9/97 درخصوص عقد قرارداد با مدرسه طبیعت زنگوله

لایحه شماره 50437-20/9/97 درخصوص مساعدت مالی به آقای محمود هجرت

لایحه شماره 48156-10/9/97 درخصوص مساعدت مالی به آقای احمد رضا حاتمی

لایحه شماره 53171-4/10/97 درخصوص مساعدت مالی به خانم مژگان بختوه

لایحه شماره 50350-20/9/97 درخصوص مساعدت مالی به خانم زهرا چموش گزک

لایحه شماره 53627-8/10/97 درخصوص پلاک ثبتی 575-574/49

رسیدگی به غیبت ، تاخیر و تعجیل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر  جلسات رسمي شورا

دستور جلسه شماره  121  سه شنبه       2/11/1397

لایحه شماره 56535-22/10/97 درخصوص درخواست رئیس محترم هیئت مدیره و مدیر عامل محترم شرکت تعاونی خدمات بهداشتی درمانی نور پزشکان شهریار

لایحه شماره 46975-05/9/97 درخصوص خرید زمین های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)

لایحه شماره 48815-13/9/97 درخصوص احداث مجتمع رفاهی شهرداری در نشتارود

لایحه شماره 44897-22/8/97 درخصوص ساماندهی وضعیت تعاونی مصرف شهرداری شهریار

لایحه شماره 56364 – 20/10/97 در خصوص پلاک ثبتی 21889/46 ملکی آقای قاسم زاده و شرکاء

لایحه شماره 57992-27/10/97 درخصوص توافق شهرداری با خانم سرور وزیری

لایحه شماره 55950-18/10/97 درخصوص تامین اعتبار و پرداخت هزینه برگزاری مراسم روز پرستار

لایحه شماره 54893-13/10/97 درخصوص افزایش اعتبار ردیف پروژه تقاطعات غیر همسطح شهید صیاد شیرازی و سه راهی شادچای

لایحه شماره 55305-15/10/97 درخصوص انتخاب مشاور جهت نظارت بر پروژه های احداث ساختمان شهرداری مرکز و سالن همایش شهریار

لایحه شماره 54452-11/10/97 درخصوص تهیه ارزاق جهت پرسنل شهرداری از فروشگاه تعاونی مصرف

لایحه شماره 50288-20/9/97 درخصوص جمع آوری متکدیان و معتادان

لایحه شماره 52941 – 03/10/97 در خصوص پلاک ثبتی 5663/49 ملکی آقای سید ستار علیمرادی و شریک

لایحه شماره 56701-22/10/97 درخصوص مساعدت به بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار جهت تملک ملک همجوار بیمارستان (به پلاک 5066/49 )

لایحه شماره 56502 – 22/10/97 درخصوص تامین اعتبار و هزینه نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی

لایحه شماره 55024 – 13/10/97 درخصوص تهاتر بدهی پلاک ثبتی 19365/49 با یک باب تجاری از همان پلاک ثبتی

رسیدگی به غیبت ، تاخیر و تعجیل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر  جلسات رسمي شورا

دستور جلسه شماره  122  یک شنبه       7/11/1397

لایحه شماره 38661-19/7/97 درخصوص مساعدت مالی به تیم فوتبال حماسه اندیشه

لایحه شماره 56362-20/10/97 درخصوص مجوز قرعه کشی و پرداخت جایزه به مودیانی که اقدام به پرداخت عوارض نوسازی ملک خود می نمایند.

لایحه شماره 53176-4/10/97 درخصوص مساعدت مالی به خانم زبیده خرسندی

لایحه شماره 55024-13/10/97 درخصوص تهاتر بدهی پلاک ثبتی 19365/49 با یک باب تجاری از همان پلاک ثبتی

لایحه شماره 55943-18/10/97 درخصوص تامین هزینه رهن دفتر نماینده محترم مردم شهریار ، قدس و ملارد

لایحه شماره 56528-22/10/97 درخصوص مساعدت مالی به هیئت امناء مسجد صاحب الزمان (عج) اسدآباد

رسیدگی به غیبت ، تاخیر و تعجیل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر  جلسات رسمي شورا

دستور جلسه شماره  123  سه شنبه       9/11/1397

لایحه شماره 50414 – 20/9/97 درخصوص اصلاح و متمم بودجه سال 1397

لایحه شماره 53872-09/10/97 درخصوص اصلاح محل تامین اعتبار موضوع مصوبه شماره 2708 مورخ 27/9/97

لایحه شماره 53111-04/11/97 درخصوص پرداخت 50% مبلغ کارشناسی موضوع مصوبه شماره 850 مورخ 9/4/97

لایحه شماره 37216-14/07/97 درخصوص تملک پلاک ثبتی 335/50 جهت ارائه به اداره ورزش و جوانان با حفظ مالکیت شهرداری

لایحه شماره 55943-18/10/97 درخصوص تامین هزینه رهن دفتر نماینده محترم مردم شهریار ، قدس و ملارد

لایحه شماره 53910-09/10/97 درخصوص مکاتبه پلاک ثبتی 1496/62 ملکی آقای محمد جواد مختاری

لایحه شماره 53134-04/10/97 درخصوص کمک به آزادی زندانیان

لایحه شماره 53874 – 9/10/97 درخصوص پاداش پایان خدمت به همکار گرامی آقای عباس مرادی

رسیدگی به غیبت ، تاخیر و تعجیل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر  جلسات رسمي شورا

دستور جلسه شماره  124  یک شنبه       14/11/1397

لایحه شماره 48723 – 13/9/97 درخصوص مساعدت مالی به آقای قارداش عالی

لایحه شماره 52632-02/10/97درخصوص پرداخت عوارض دارایی وهزینه نقل وانتقال و حق اتحریردفتر خانه پلاک ثبتی 1312/49

لایحه شماره 55841-18/10/97 درخصوص تامین هزینه برگزاری نمایشگاه بین المللی تخصصی مسکن، شهرسازی،بازآفرینی شهری

لایحه شماره 54441-11/10/97 درخصوص پرداخت هزینه مصرفی

لایحه شماره 53857-8/10/97 درخصوص تهیه تعرفه تجهیز ایستگاههای آتش نشانی

لایحه شماره 53871-09/10/97 درخصوص مساعدت مالی به اداره ورزش و جوانان شهریار جهت تجهیز تیم وزنه برداری شهریار

لایحه شماره 53883-9/10/97 درخصوص اجرا اتصال شبکه فیبر نوری و انتقال و نمایش تصاویر دوربین های سطح شهر به ساختمان ستاد فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان شهریار

لایحه شماره 55068 – 15/10/97 درخصوص پلاک ثبتی 16069/1 ملکی محمد فرهادی و شریک

لایحه شماره 58450 – 30/10/97 درخصوص پلاک ثبتی 7235/49 ملکی علی موسی لو

لایحه شماره 50648 – 21/9/97 درخصوص پلاک ثبتی 9690/50 ملکی آقای هجرت

لایحه شماره 51032 – 24/9/97 درخصوص پلاک ثبتی 2065/47 ملکی خانم لوکی کرمی

لایحه شماره 53600 – 8/10/97 درخصوص پلاک ثبتی 3727/45 ملکی آقای حسینی

لایحه شماره 56647 – 22/10/97 درخصوص تغییر کاربری پرونده شماره 729 قولنامه ای آقای احمد احمدی

لایحه شماره 57243 – 24/10/97 درخصوص احراز مالکیت متقاضی صدور پروانه ساختمانی در ازای رعایت اصلاحی

رسیدگی به غیبت ، تاخیر و تعجیل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر  جلسات رسمي شورا

دستور جلسه شماره  125  سه شنبه       16/11/1397

لایحه شماره 57992 – 27/10/97 درخصوص توافق شهرداری شهریار با خانم سرور وزیری

لایحه شماره 59438-06/11/97درخصوص برون سپاری اتاق ماساژ و بوفه استخر مروارید

لایحه شماره 57496-25/10/97 درخصوص عقد قرارداد کیوسک های مطبوعاتی

لایحه شماره 54441-11/10/97 درخصوص پرداخت هزینه برق مصرفی

لایحه شماره 57862-27/10/97 درخصوص تامین مکان مناسب جهت بهره برداری سایت اداری و آموزشی پلیس راهور

لایحه شماره 55972-18/10/97 درخصوص پرداخت هزینه اجور معوقه و اجاره هزینه کارشناسی املاک موقوفه تحت تصرف شهرداری شهریار

لایحه شماره 50288-20/09/97 درخصوص جمع آوری متکدیان و معتادان

لایحه شماره 44897 – 22/08/97 درخصوص ساماندهی وضعیت تعاونی مصرف شهرداری شهریار

لایحه شماره 55305 – 15/10/97 درخصوص انتخاب مشاور جهت نظارت بر پروژه های احداث ساختمان شهرداری مرکز و سالن همایش شهریار

لایحه شماره 54893 – 13/10/97 درخصوص افزایش اعتبار ردیف پروژه تقاطعات غیرهمسطح شهید صیاد شیرازی و سه راهی شادچای

لایحه شماره 53877 – 09/10/97 درخصوص پرداخت باقیمانده ثمن معامله خرید پلاک ثبتی 25931/47 به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و خسارت تاخیر وتادیه

لایحه شماره 57924 – 27/10/97 درخصوص پلاک ثبتی 3952/46 ملکی آقای حسین نان شکری و مقصود نشاط

لایحه شماره 59626 – 06/11/97 درخصوص تفکیک و تغییر کاربری پلاک ثبتی 154 الی 120/46 (آقای دکتر امینی)

رسیدگی به غیبت ، تاخیر و تعجیل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر  جلسات رسمي شورا

دستور جلسه شماره  126  سه شنبه       23/11/1397

لایحه شماره 55311 – 15/10/97 درخصوص درخواست مجوز تکمیل خانه فرهنگ کرشته

لایحه شماره 53169-04/10/97درخصوص تهاتر مطالبات شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک های غرب استان تهران با مطالبات شهرداری با یکدیگر

لایحه شماره 57173-24/10/97 درخصوص خرید یکدستگاه کیس از شرکت پیشرو ماشین آپادانا

لایحه شماره 44147-20/08/97 درخصوص افزایش هزینه پرداختی به مدیران شهرداری جهت استفاده از خودروهای شخصی جایگزین خودروهای اداری

لایحه شماره 45523-27/08/97 درخصوص ساخت پلهای عابر پیاده

لایحه شماره 58583-01/11/97 درخصوص افزایش شهریه مجموعه های ورزشی شهرداری شهریار در سال 98

لایحه شماره 17820/2104-20/08/97 درخصوص لایحه ماده 7

لایحه شماره 56481 – 20/10/97 درخصوص مساعدت مالی به سرکارخانم بهناز لطیفی

لایحه شماره 57408 – 25/10/97 درخصوص مساعدت مالی به ستاد امربه معروف و نهی از منکر شهرستان شهریار

لایحه شماره 57346 – 25/10/97 درخصوص مساعدت مالی به ستاد بزرگداشت شهدای مدافع حرم شهرستان شهریار

لایحه شماره 22114 – 08/10/97 درخصوص پلاک ثبتی 2137/50 ملکی آقای رهنما

لایحه شماره 52517 – 01/10/97 درخصوص پلاک ثبتی 5409/46 ملکی شهرداری شهریار

لایحه شماره 57261 – 24/10/97 درخصوص پلاک ثبتی 23005/49 ملکی آقای داسدار و شریک

لایحه شماره 55024 – 13/10/97 درخصوص تهاتر بدهی پلاک ثبتی 19365/49 با یک باب تجاری از همان پلاک ثبتی

لایحه شماره 53881 – 9/10/97 درخصوص تهاتر بدهی پرونده پلاک ثبتی 17177/1 با یک باب تجاری از همان پلاک ثبتی

لایحه شماره 53910 – 09/10/97 در خصوص پلاک ثبتی 1496/62 ملکی آقای محمد جواد مختاری صالح آبادی

لایحه شماره 60659 – 10/11/97 در خصوص پلاک ثبتی 2065/50 ملکی آقای احمد علی ابراهیمی

لایحه شماره 53868 – 9/10/97 درخصوص تهاتر بدهی املاک پلاک ثبتی 3551/47 و 3811/46 با یک باب تجاری از پلاک ثبتی 46640/47

رسیدگی به غیبت ، تاخیر و تعجیل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر  جلسات رسمي شورا

دستور جلسه شماره  127 یک شنبه       28/11/1397

نامه شماره 53838 – 08/10/97 درخصوص پیشنهاد عضویت آقای مهندس نوروزی (سرپرست معاونت خدمات شهر ) و آقای عسگری پور(دادستان محترم شهرستان شهریار)در کمیسیون بند20 ماده 55 قانون شهرداری ها

لایحه شماره 60723-11/11/97درخصوص نامگذاری مجموعه های ورزشی شهرداری شهریار

لایحه شماره 55955-18/10/97 درخصوص اختصاص اماکن ورزشی و استخرهای شهرداری به جانبازان و معلولین به صورت یک سانس رایگان در هفته

لایحه شماره 49620-18/09/97 درخصوص تاسیس موسسه خیریه

لایحه شماره 57169-24/10/97 درخصوص مساعدت مالی به سرکارخانم ابراهیم نیا

لایحه شماره 53870-09/10/97 درخصوص مساعدت مالی به خانم رنگینه شیری

لایحه شماره 54453-11/10/97 درخصوص مساعدت مالی به آقای میلاد محمدی

لایحه شماره 61639 – 15/11/97 درخصوص مساعدت مالی به سرکارخانم گلزار ولی زاده

لایحه شماره 61651 – 15/11/97 درخصوص مساعدت مالی به سرکار خانم طیبه فیوجی

لایحه شماره 61922 – 16/11/97 درخصوص مساعدت مالی آقای سیاوش سلامی از پرسنل محترم اداره بازرسی

لایحه شماره 55483 – 16/10/97 درخصوص مساعدت مالی به سرکارخانم فاطمه زارعی

لایحه شماره 57346 – 25/10/97 درخصوص مساعدت مالی به ستاد بزرگداشت شهدای مدافع حرم شهرستان شهریار

لایحه شماره 54441 – 11/10/97 درخصوص پرداخت هزینه برق مصرفی

رسیدگی به غیبت ، تاخیر و تعجیل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر  جلسات رسمي شورا

دستور جلسه شماره  128 سه شنبه       30/11/1397

لایحه شماره 58288 – 29/10/97 درخصوص بودجه سال 98 شهرداری شهریار و سازمانهای تابعه

رسیدگی به غیبت ، تاخیر و تعجیل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر  جلسات رسمي شورا

دستور جلسه شماره  129 پنج شنبه         2/12/1397

لایحه شماره 58288 – 29/10/97 درخصوص بودجه سال 98 شهرداری شهریار و سازمانهای تابعه

رسیدگی به غیبت ، تاخیر و تعجیل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر  جلسات رسمي شورا

دستور جلسه شماره  130 یک شنبه         5/12/1397

لایحه شماره 58288 -29/10/97 درخصوص بودجه سال 98 شهرداری شهریار و سازمانهای وابسته

لایحه شماره 59424 -6/11/97 درخصوص پرداخت مابه التفاوت بیمه قرار داد 17601 مابین شهرداری و شرکت آرجیس سازه

لایحه شماره 61665 -15/11/97 درخصوص مساعدت مالی به سرکار خانم هاجر احمدی

لایحه شماره 60642 -10/11/97 درخصوص مکاتبه جهت ملک اوقافی 7731 آقای عزیز خوش جلال بخشایش

رسیدگی به غیبت ، تاخیر و تعجیل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر  جلسات رسمي شورا

دستور جلسه شماره  131 سه شنبه         7/12/1397

لایحه شماره 64405 -29/11/97 درخصوص فروش پلاک ثتی 9959/47 از طریق مزایده عمومی

لایحه شماره 42840 -12/8/97 درخصوص بسته تشویقی محدودهای هدف بازآفرینی

لایحه شماره 60515 -10/11/97 درخصوص پرداخت حق الجلسه اعضای شورای اداری و استخدامی

لایحه شماره 61268 -14/11/97 درخصوص صدور سند مالی در خصوص تهاتر صورت گرفته بابت بدهی پارکینگ طبقاتی وبازار بزرگ فیروزه

لایحه شماره 58355 -30/10/97 درخصوص پروژه پریمیوم

لایحه شماره 59193 -4/11/97 درخصوص تخصیص مبلغ 000/000/500/2 ریال واریزی سازمان همیاری شهرداریهای کل کشور جهت یارانه اتوبوس ها به حساب سازمان حمل بار و مسافر

لایحه شماره 62474 -18/11/97 درخصوص تامین اعتبار پرداخت مابه التفاوت و هزینه خرید 6 دستگاه خودرو جهت استفاده نیروی انتظامی

لایحه شماره 61658 -15/11/97 درخصوص مساعدت مالی به سرکار خانم عالیه ادبی

لایحه شماره 64392 -29/11/97 درخصوص تامین خسارت آقای محمود ثمری کیا

لایحه شماره 17222 -9/4/97 درخصوص پلاک ثبتی 4174/50 آقای امیر ملکی و شریک

لایحه شماره 57080 -23/10/97  درخصوص پلاک ثبتی 9422/47 آقای نوروز دارا

لایحه شماره 64412 -29/11/97 درخصوص جابجایی ردیف های بودجه جهت تامین اعتبار نرده گذاری معابر شهر

رسیدگی به غیبت ، تاخیر و تعجیل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر  جلسات رسمي شورا

دستور جلسه شماره  132 یک شنبه         12/12/1397

لایحه شماره 53867 -09/10/97 درخصوص تفکیک و فروش پلاک ثبتی 5855/46

لایحه شماره 54451 -11/10/97 درخصوص واگذاری قطعه 68 از شهرک اداری به دادگستری شهرستان شهریار

لایحه شماره 48151 -10/09/97 درخصوص تغییر کاربری پلاکهای ثبتی به شماره های 9599/48 و 9126/48

لایحه شماره 61268 -14/11/97 درخصوص صدور سند مالی در خصوص تهاتر صورت گرفته بابت بدهی پارکینگ طبقاتی وبازار بزرگ فیروزه

لایحه شماره 48033 -10/09/97 درخصوص اعمال ماده 10 قانون شهرداری ها (ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت بناهای مخروبه و غیر مناسب)

لایحه شماره 48734 -13/09/97 درخصوص تغییر کاربری پلاک ثبتی 25931/47 جنب فرهنگسرای ایثار اندیشه

لایحه شماره 61983 -17/11/97 درخصوص درخواست آقای بهزاد حسین زاده

لایحه شماره 49614 -18/09/97 درخصوص ساخت پردیس سینمایی

لایحه شماره 64392 -29/11/97 درخصوص تامین خسارت آقای محمود ثمری کیا

لایحه شماره 51260 -25/09/97 درخصوص درخواست نماینده محترم شهرک مروارید

لایحه شماره 49659 -18/09/97  درخصوص فروش ششدانگ پلاک ثبتی 13485/49

لایحه شماره 49633 -18/09/97 درخصوص تغییر کاربری پلاکهای ثبتی 1366/62 و 1375/62

لایحه شماره 14835 – 28/3/97 درخصوص پلاک ثبتی 324/49 ملکی اداره اوقاف و امور خیریه

لایحه شماره 63344 – 25/11/97 درخصوص پلاک ثبتی 2216/49 ملکی آقای قاسم نبی زاده

رسیدگی به غیبت ، تاخیر و تعجیل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر  جلسات رسمي شورا


بازگشت               چاپ چاپ

پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر شهریار

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8