پنج‌شنبه, 5 ارديبهشت 1398 جستجو:           |    

عنوان : مصوبات سال 1397
توضيحات :             

بسمه تعالی

مصوبات شورای اسلامی شهر شهریار (دوره پنجم )

سال   1397

تعداد جلسات      89          جمع کل و  تعداد دستور جلسات          1157      

726     مصوبه

394   سایر شامل :    مخالفت 181 مورد ، عودت به شهرداری 83 مورد  ،خارج از دستور جلسه  18  مورد ، قرائت در جلسه   8  مورد  ، موکول به جلسه بعدی  98 مورد ، اعلام وصول  3 مورد ، بررسی وضعیت پروژه ها  3  مورد

 37    عودت به کمیسیونهای شورای شهر

آمار لایحه دو فوریتی تا این جلسه  :  30  مورد       

فهرست مصوبات  :                                             

تصویب آئین نامها ، اساسنامه ها ، مصوبات داخلی ، بودجه و نام گذاری    19  مصوبه     

ماده   17                                           95  مصوبه 

ماده  16                                            30  مصوبه                                        

اداری                                                 13  مصوبه                   

مالی                                               197  مصوبه

عمرانی                                             6   مصوبه

شهرسازی                                      176  مصوبه

رفع ابهام                                         113  مصوبه

اصرار بر مصوبه                                 11  مصوبه                                                                   

اصلاح و بند مصوبه                             6  مصوبه 

اصلاح لایحه                                        1  مصوبه                                                      

فروش زمین                                      11  مصوبه                                                           

خدمات شهری                                 32  مصوبه                                                             

واگذاری ملک ، زمین و ...  از سوی شهرداری     9   مصوبه 

اجاره زمین و زیر زمین                                         3  مصوبه

خریداری زمین                                                     2  مصوبه                                                    

واگذاری ملک ( تجاری ، اداری ، مسکونی ) به شهرداری بابت بدهی  1 مصوبه 

اهداء زمین به شهرداری از سوی اشخاص         1  مصوبه  
بازگشت               چاپ چاپ

پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر شهریار

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8