پنج‌شنبه, 5 ارديبهشت 1398 جستجو:           |    

عنوان : دستور جلسات سال 1398
توضيحات :             

دستور جلسات شورای اسلامی شهر شهریار دوره پنجم   1398

شماره 137 سه شنبه     20/1/1398

لایحه شماره 64851-01/12/97 درخصوص اراضی موسوم به وزارت دفاع

لایحه شماره 49614 – 18/09/97 درخصوص ساخت پردیس سینمایی

لایحه شماره 67972-14/12/97 درخصوص پرداخت حقوق نیروی خدماتی اداره امور ارزش افزوده غرب استان تهران

لایحه شماره 64971-01/12/97 درخصوص تخفیف خسارت تاخیر تادیه

لایحه شماره 65105-02/12/97 درخصوص پلاک ثبتی 21293/1 ملکی آقایان محمد حسین کولیوند و قند علی طوماری

لایحه شماره 65910-06/12/97 درخصوص بخشودگی باقیمانده مبلغ عوارض صدور پرونده 7131 ملکی سلیمان حیدری از پرسنل شهرداری

لایحه شماره 67154-11/12/97 درخصوص پلاک ثبتی 3609/50 ملکی خانم حمیده منوری

لایحه شماره 49659-18/09/97 درخصوص فروش ششدانگ پلاک ثبتی 13485/49

لایحه شماره 54451 – 11/10/97 در خصوص واگذاری قطعه 68 از شهرک اداری به دادگستری شهرستان شهریار

لایحه شماره 51260 – 25/09/97 لایحه شماره 48033 – 10/09/97 درخصوص اعمال ماده 110 قانون شهرداری ها (ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت بناهای مخروبه و غیر مناسب)در خصوص درخواست نماینده محترم شهرک مروارید

لایحه شماره 48033 – 10/09/97 درخصوص اعمال ماده 110 قانون شهرداری ها (ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت بناهای مخروبه و غیر مناسب)

لایحه شماره 70335 – 22/12/97 درخصوص پلاک ثبتی 2698/49 ملکی آقای الوند و شریک

لایحه شماره 60660 – 10/11/97 در خصوص پلاک ثبتی 368/60 ملکی آقای حمید نیک مهر

لایحه شماره 48151 – 10/9/97 در خصوص تغییر کاربری پلاکهای ثبتی به شماره های 9599/48 و 9126/48

نامه شماره 17820/2910 -29/11/97 در خصوص لایحه ماده 7

لایحه شماره 54678 – 12/10/97 در خصوص معرفی نماینده شورای شهر جهت سیاستگذاری در دستورالعملهای شهرهای دوستدار کودک

لایحه شماره 42536 – 10/8/97 در خصوص تشکیل دفاتر خدمات الکترونیک

لایحه شماره 65603 – 5/12/97 در خصوص تغییر کاربری ملک واقع در امیریه – خیابان ولیعصر –حد فاصل خیابانهای شهید رجایی و باهنر از فضای سبز به مسکونی

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر  جلسات رسمي شورا

شماره 138  یک شنبه    25/1/1398

لایحه شماره 42840-12/8/97 درخصوص بسته تشویقی محدوده های هدف بازآفرینی

لایحه شماره 68540 – 16/12/97 درخصوص اصلاح مصوبه با موضوع واگذاری پلاک ثبتی 6468/49 آقای احمد منصوری

لایحه شماره 66126-06/12/97 درخصوص پلاک ثبتی 3924/62(نمایندگان کمیته رفاه کارکنان شهرداری)

لایحه شهرداری در خصوص تغییر کاربری پلاک ثبتی 23022/1 متعلق به شهرداری

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر  جلسات رسمي شورا

شماره 139 سه شنبه   27/1/1398

لایحه شماره 960 – 21/1/98 درخصوص توافقنامه فی مابین شهرداری شهریار و آقای نیما رفیعی و خانم نیکا رفیعی

لایحه شماره 40227 – 26/7/97 در خصوص آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان (کمیسیون ماده صد)

لایحه شماره 68550-16/12/97 درخصوص بکارگیری آقای حجت مرادی در سازمان آتش نشانی

لایحه شماره 69580 – 20/12/98 درخصوص واگذاری زمین به فرماندهی نیروی انتظامی ویژه غرب استان تهران

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر  جلسات رسمي شورا

شماره 140 سه شنبه   2/2/1398

لایحه شماره 63582 – 27/11/97 درخصوص فروش پلاکهای ثبتی 281 و 523 فرعی از 46 اصلی جهت ساخت مدرسه در شهرک المهدی

لایحه شماره 53879 – 09/10/97 در خصوص جابجایی کیوسک مطبوعاتی واقع در خیابان مفتح

لایحه شماره 1362-24/01/97 درخصوص کمک هزینه به حوزه علمیه امام صادق (ع) و نرجس خاتون (س)

لایحه شماره 70982 – 25/12/97 درخصوص تامین هزینه نصب کولر و تامین زمین حوزه علمیه نرجس خاتون(س)

لایحه شماره 65341 – 4/12/97 در خصوص پرداخت حق الزحمه اعضاء کمیته انضباطی

لایحه شماره 64394 – 29/11/97 در خصوص تملک پلاکهای ثبتی 147 و 146 فرعی از اصلی 60

لایحه شماره 472/م/842 – 25/12/97 درخصوص پرداخت کمک هزینه به فرماندهیمحترم نیروی انتظامی ویژه غرب استان تهران جهت احئاث مسجد النبی(ص)

لایحه شماره 1012 – 21/1/98 در خصوص پلاک ثبتی 11568/50 ملکی آقای رسول صادقی

لایحه شماره 14835 – 28/3/97 در خصوص مکاتبه پلاک ثبتی 324/49

لایحه شماره 69417 – 19/12/97 درخصوص پلاک ثبتی 4717/50 ملکی آقای ولی اله ورامینی

لایحه شماره 41648 – 5/8/97 درخصوص پلاک ثبتی 15236/49 ملکی آقای حسین قرنی

لایحه شماره 41650 – 01/12/97 درخصوص پلاک ثبتی 2887/49 ملکی خانم سیده اشرف مروج

لایحه شماره 63440 – 25/11/97 درخصوص پلاک ثبتی 1908/47 ملکی آقای محمد حیدری

لایحه شماره 61688 – 15/11/97 درخصوص پلاک ثبتی 116/75 ملکی آقای سهرابی

لایحه شماره 62809 – 23/11/97 درخصوص پلاک ثبتی 1/131 و 1288/132ملکی آقای رستم حضرتی

لایحه شماره 63340 – 25/11/97 درخصوص پلاک ثبتی 46790/47 ملکی قاسم سلیمانی

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر  جلسات رسمي شورا


بازگشت               چاپ

پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر شهریار

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8