چهارشنبه, 29 اسفند 1397 جستجو:           |    

عنوان : کار فرهنگي ومديريت جهادي از اولويت هاي شوراي شهر
توضيحات :             

نايب رئيس شوراي اسلامي شهر شهريار؛

کار فرهنگي ومديريت جهادي از اولويت هاي شوراي شهر شهريار

 

روابط عمومی شورای شهر :  مهدور نايب رئيس شوراي شهريار گفت: شوراي شهر اين شهرستان با توجه به اينکه فرهنگ پايه و اساس هر جامعه است برنامه هاي خود را بيش از پيش معطوف کارفرهنگي قرار داده وبا  مديريت جهادي بهترين ها را براي شهرستان  به ارمغان خواهد آورد.

علي مهدور در ادامه افزود : شهرستان شهريار هر سال با میزان قابل توجهي مهاجر روبرو است که هر کدام از شهرستان هاي مختلف و با فرهنگ هاي مختلف وارد اين شهرستان ميشوند و اين خود يک فرصت است و بايد با تمام توان خود از اين ظرفيت هاي بالقوه اي که وارد شهرستان ميشود استفاده کرد.

وي ادامه داد: مهاجرت به همراه خود سرمايه و استعداد هاي درخشاني را وارد شهرستان ميکند و با ظرفيت سازي مناسب اين ظرفيت ها را هدفمند کرد همچنان که در سالهاي گذشته اين مهم در راس امور بوده و حال شاهديم که شهرستان شهريار در تمام عرصه هاي فرهنگي ، ورزشي و... حرفهاييبراي گفتن  درسطح  استان ، کشور و حتي جهان را دارد .

نايب رئيس شوراي اسلامي شهرياربيان کرد: واحدهاي فرهنگي شهرميتوانند با استفاده از اين ظرفيت ها و ايجاد فضاي مناسب براي رشد اين استعداد ها به رشد و تعالي فرهنگي شهرستان سرعت بيشتري ببخشند و با برگزاري طرح هاي نو وجديد شور وشوق را در ميان جامعه بيش از بيش گسترش دهند .

علي مهدور عنوان کرد: شوراي شهرشهريار با انسجام و همدلي که ميان تمام اعضاي آن وجود دارد از آغاز دوره شوراهاي چهارم تمام برنامه هاي خود را معطوف به فرهنگ و کارهاي اقتصادي قرار داد و اين بستر مناسبي را براي تحقق هر چه زودتر شعار سال جاري را در شهريار فراهم آورده است .

 


بازگشت               چاپ چاپ

پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر شهریار

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8