چهارشنبه, 29 اسفند 1397 جستجو:           |    

عنوان : بهره وری نیروی انسانی سرمایه مغقول در سازمانها
توضيحات :             
 

بهره وري نيروي انساني سرمايه مغفول در سازمانها

پيتر دار كر مي گويد : مي توان ادعا كرد كه انفجار بهره وري ، مهم ترين پيشامد يكصد سال گذشته ، و موضوعي است كه در تاريخ همانند نداشته است .

يكي از نكات بارزي كه در ادبيات مديريت اجرايي بسياري از سازمانها و شركتها مغفول مانده است ، با توجه به ارزشمند ترين دارايي و سرمايه آنها نيروي انساني است ، و اينكه بهره وري واقعي كه منجر به اثر بخشي سازماني هم گردد تنها و تنها از طريق نيروي انساني امكان پذير است . نگاهي به شركتها و سازمانهاي موفق در عرصه هاي داخلي و بين المللي به خوبي مبين اين واقعيت است كه همگي توجه ويژه اي به نيروي انساني خود در كل (مسير شغلي) آن يعني از انتخاب و استخدام نيروي انساني،پرورش و توسعه و حفظ و نگهداري آن معطوف مي دارند . بنابراين جا دارد كه همه شركتها و سازمانهاي ما نيز به اين الگوي جهاني توجه نموده و با استفاده درست از اين ارزشمند ترين دارايي سازماني خود ، بهره وري سازماني خود را بهبود بخشند.

مرتضي احمدي عضو شورای شهر شهریار

 


بازگشت               چاپ چاپ

پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر شهریار

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8