سه‌شنبه, 2 بهمن 1397 جستجو:           |    

رو عنوان : روزهای یکشنبه 16 و سه شنبه 18 برگزار میشود .
عنوان : یكصد و شانزدهمین و یكصدو هفدهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر شهریار
کد خبر : ۳۹۷۶
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ 
ساعت : ۱۰:۵۸:۵۹

دستور جلسه شماره  116  یک شنبه       16/10/1397

لایحه شماره 54988-13/10/97 درخصوص تغییر کاربری مساحت 73/2163 مترمربع از پلاک ثبتی 23022/1 درشهرک صدف

نامه شماره 51340-25/9/97 درخصوص گزارش عملیاتی انجام شده در خصوص تجاری پایانه 22 بهمن شهریار

لایحه شماره 48718 – 13/9/97 درخصوص افزایش اعتبار بیمه تکمیلی در سالجاری

لایحه شماره 51865-27/9/97 درخصوص برون سپاری پایانه مسافربری شهید دنیامالی

لایحه شماره 52572-2/10/97 درخصوص تامین اعتبار جهت پرداخت مالیات به اداره دارایی 

لایحه شماره 44417 – 21/8/97 درخصوص مساعدت مالی به خانم عالم تاج شریفی

لایحه شماره 48748 – 13/9/97 درخصوص استقرار دفتر خبرگزاری صدا و سیما در ساختمان اداری سازمان آتش نشانی

لایحه شماره 50283 – 20/9/97 درخصوص آموزش کارکنان شهرداری

لایحه شماره 49636 – 18/9/97 درخصوص افزایش قیمت خرید یکدستگاه سمند جهت سازمان حمل و نقل بار و مسافر

لایحه شماره 50277 – 20/9/97 درخصوص تمدید مهلت موضوع مصوبه شماره 1426 مورخ 24/5/97 (پرداخت پاداش پایان خدمت پرسنل شهرداری)

لایحه شماره51102 – 24/9/97 درخصوص پلاک ثبتی 3952/46 ملکی آقای حسین نان شکری و مقصود نشاط

لایحه شماره51038– 24/9/97 درخصوص پلاک ثبتی 669/50 ملکی آقای محمود محمد رضایی

لایحه شماره49651 – 18/9/97 درخصوص اخذ مصوبه فوریت و ضرورت اجرای طرح پلاک ثبتی 497/50

لایحه شماره 49634 – 18/9/97 درخصوص مساعدت مالی به آقای اسرافیل محمدی

رسیدگی به غیبت ، تاخیر و تعجیل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر  جلسات رسمي شورا

دستور جلسه شماره  117  سه شنبه       18/10/1397

لایحه شماره 48254-11/9/97 درخصوص دفترچه عوارض و بهاء خدمات سال 1398 شهرداری و سازمانهای تابعه

لایحه شماره 33958-26/6/97 درخصوص تکمیل ساختمان تجاری اداری پایانه 22 بهمن شهریار

لایحه شماره 51351 – 25/9/97 درخصوص مساعدت مالی به آقای میلاد مغانلو

لایحه شماره 53869-09/10/97 درخصوص تهاتر بدهی پلاکهای ثبتی 3965/47 و 3422/46 یک باب تجاری به پلاک ثبتی 46618/47

لایحه شماره 50364-20/09/97 درخصوص ارائه لیست املاک و کیوسک های سطح شهریار

لایحه شماره 49199 – 15/9/97 درخصوص پلاک ثبتی 6256/50 ملکی آقای محمد عبدی ناظم آباد

لایحه شماره 53339- 5/10/97 درخصوص پلاک ثبتی 3246/49 ملکی آقای سیاح پور

رسیدگی به غیبت ، تاخیر و تعجیل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر  جلسات رسمي شورا
نمایش تعداد بازدیدها : 28

بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر
پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر شهریار

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8