پنج‌شنبه, 2 اسفند 1397 جستجو:           |    

رو عنوان : فردا یکشنبه 30 دی برگزار میشود :
عنوان : یكصد و بیستمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر شهریار
کد خبر : ۳۹۸۲
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ 
ساعت : ۱۰:۵۰:۹

دستور جلسه شماره  120  یک شنبه       30/10/1397

لایحه شماره 53172-4/10/97 درخصوص مساعدت مالی به خانم مهری زارعی

لایحه شماره 51258-25/9/97 درخصوص مساعدت مالی به آقای محمد طاهری پژمان

لایحه شماره 49653-18/9/97 درخصوص پرداخت عوارض نوسازی و درآمد پلاکهای ثبتی 509 و 542 فرعی از اصلی 69

لایحه شماره 49632-18/9/97 درخصوص نرخ پیشنهادی سرویس حمل و نقل دانش آموزان شهرستان شهریار

لایحه شماره 49622-18/9/97 درخصوص اجاره مجموعه ورزشی رضی آباد پایین به شورای اسلامی روستای رضی آباد پایین

لایحه شماره 50288-20/9/97 درخصوص جمع آوری متکدیان و معتادان

لایحه شماره 44897-22/8/97 درخصوص ساماندهی وضعیت تعاونی مصرف شهرداری شهریار

لایحه شماره 281/م/842-20/9/97 درخصوص اجاره یک باب منزل مسکونی جهت سکونت فرمانده محترم نیروی انتظامی شهریار

لایحه شماره 51250-25/9/97 درخصوص مساعدت مالی به توانخواه آقای جواد دو دانگه

لایحه شماره 53177-4/10/97 درخصوص بخشش خسارت تاخیر تادیه

لایحه شماره 49619-18/9/97 درخصوص عقد قرارداد با مدرسه طبیعت زنگوله

لایحه شماره 50437-20/9/97 درخصوص مساعدت مالی به آقای محمود هجرت

لایحه شماره 48156-10/9/97 درخصوص مساعدت مالی به آقای احمد رضا حاتمی

لایحه شماره 53171-4/10/97 درخصوص مساعدت مالی به خانم مژگان بختوه

لایحه شماره 50350-20/9/97 درخصوص مساعدت مالی به خانم زهرا چموش گزک

لایحه شماره 53627-8/10/97 درخصوص پلاک ثبتی 575-574/49

رسیدگی به غیبت ، تاخیر و تعجیل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر  جلسات رسمي شورا
نمایش تعداد بازدیدها : 50

بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر
پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر شهریار

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8