پنج‌شنبه, 5 ارديبهشت 1398 جستجو:           |    

رو عنوان : امروز سه شنبه برگزار میشود :
عنوان : یكصد و سی هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر شهریار
کد خبر : ۴۰۱۴
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ 
ساعت : ۹:۳۸:۱۷

 دستور جلسه شماره  138  سه شنبه   20/1/1398

لایحه شماره 64851-01/12/97 درخصوص اراضی موسوم به وزارت دفاع

لایحه شماره 49614 – 18/09/97 درخصوص ساخت پردیس سینمایی

لایحه شماره 67972-14/12/97 درخصوص پرداخت حقوق نیروی خدماتی اداره امور ارزش افزوده غرب استان تهران

لایحه شماره 64971-01/12/97 درخصوص تخفیف خسارت تاخیر تادیه

لایحه شماره 65105-02/12/97 درخصوص پلاک ثبتی 21293/1 ملکی آقایان محمد حسین کولیوند و قند علی طوماری

لایحه شماره 65910-06/12/97 درخصوص بخشودگی باقیمانده مبلغ عوارض صدور پرونده 7131 ملکی سلیمان حیدری از پرسنل شهرداری

لایحه شماره 67154-11/12/97 درخصوص پلاک ثبتی 3609/50 ملکی خانم حمیده منوری

لایحه شماره 49659-18/09/97 درخصوص فروش ششدانگ پلاک ثبتی 13485/49

لایحه شماره 54451 – 11/10/97 در خصوص واگذاری قطعه 68 از شهرک اداری به دادگستری شهرستان شهریار

لایحه شماره 51260 – 25/09/97 در خصوص درخواست نماینده محترم شهرک مروارید

لایحه شماره 48033 – 10/09/97 درخصوص اعمال ماده 110 قانون شهرداری ها (ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت بناهای مخروبه و غیر مناسب)

لایحه شماره 70335 – 22/12/97 درخصوص پلاک ثبتی 2698/49 ملکی آقای الوند و شریک

لایحه شماره 60660 – 10/11/97 در خصوص پلاک ثبتی 368/60 ملکی آقای حمید نیک مهر

لایحه شماره 48151 – 10/9/97 در خصوص تغییر کاربری پلاکهای ثبتی به شماره های 9599/48 و 9126/48

نامه شماره 17820/2910 -29/11/97 در خصوص لایحه ماده 7

لایحه شماره 54678 – 12/10/97 در خصوص معرفی نماینده شورای شهر جهت سیاستگذاری در دستورالعملهای شهرهای دوستدار کودک

لایحه شماره 42536 – 10/8/97 در خصوص تشکیل دفاتر خدمات الکترونیک

لایحه شماره 65603 – 5/12/97 در خصوص تغییر کاربری ملک واقع در امیریه – خیابان ولیعصر –حد فاصل خیابانهای شهید رجایی و باهنر از فضای سبز به مسکونی

رسيدگي به غيبت ، تاخيرو تعجيل اعضاي محترم شوراي اسلامي شهردر  جلسات رسمي شورانمایش تعداد بازدیدها : 27

بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر
پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر شهریار

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8